Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Těžké a nadrozměrné přepravy

Těžké a nadrozměrné přepravy – Váš silný partner!

Těžké a nadrozměrné přepravy jsou všechny přepravy, které svými rozměry či hmotností překračují zákonem stanovené limity*. Organizace těžkých a nadrozměrných přeprav vyžaduje detailní plánování, sofistikovaný přepravní koncept a speciální vybavení.

Společnost Rhenus Logistics nabízí své služby přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek nejen v rámci České republiky, ale i celého světa. Žádná zásilka pro nás není příliš rozměrná či příliš těžká; žádná destinace pro nás není příliš vzdálená.
Ať už se jedná o přepravu kotlového tělesa pro průmyslový závod, stavební stroj či mostní konstrukce, přepravu těžkého či nadměrného nákladu naplánujeme a zrealizujeme dle potřeb každého projektu.

Poskytované služby:

 • Přeprava v rámci České republiky, Evropy i celého světa
 • Přeprava investičních a technologických celků
 • Optimalizace dopravních prostředků
 • Zajištění dopravních prostředků dle přepravní relace
 • Silniční, železniční, letecká, říční i námořní přeprava
 • Kombinace výše uvedených
 • Návrh technologie nakládky, překládky a vykládky a jejich zajištění
 • Návrh a zabezpečení průjezdnosti přepravní trasy
 • Zajištění doprovodu, případně policejního doprovodu
 • Odstranění překážek z trasy, posudky a zpevnění mostů
 • Vyřízení dokumentace a všech potřebných povolení
 • Poradenské služby součástí nabídky
 • Personál s dlouholetou praxí

* V České republice určeno platným zněním vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky