Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Zpětná logistika

Zpětná logistika – Šetří náklady i přírodní zdroje!

Zpětná logistika je součástí všech moderních logistických řetězců, které se orientují na nákladovou efektivitu a společenskou odpovědnost. Služby zpětné logistiky bývají definovány jako tok použitých výrobků, obalů a odpadů od spotřebitele zpět do místa vzniku či do místa jejich likvidace. Dále se zpětná logistika věnuje i odvozu reklamovaného zboží od spotřebitele zpět k výrobci. Tým zaměstnanců Rhenus Logistics má se službami zpětné logistiky dlouholeté zkušenosti a v tomto oboru nabízí následující služby:

Vedení paletového konta

Služba vedení paletového konta zahrnuje vedení evidence a vrácení „dlužných“ palet klientovi. Vracení palet probíhá buď výměnným způsobem, kdy na nakládku zboží k zákazníkovi přijede vozidlo s odpovídajícím množstvím palet na výměnu, nebo kumulačním způsobem, kdy se palety shromažďují ve skladu společnosti Rhenus Logistics a v případě dosažení limitního počtu se palety vrací zákazníkovi.

Odvoz použitých či vyřazených výrobků k likvidaci/recyklaci

Vámi zakoupené zboží vám díky službě Home Delivery nejen doručíme, ale vyřazené produkty také odvezeme a následně předáme k ekologické likvidaci.

Zpětná logistika pro automobilový průmysl

Zpětná logistika v automobilovém průmyslu zahrnuje především svoz prázdných kontejnerů a palet zpět k výrobci.

Vratky reklamovaného zboží

V rámci závozů obchodních řetězců společnost Rhenus Logistics poskytuje i svoz reklamovaných či vyřazených výrobků zpět k výrobci.

IBC kontejnery

V rámci práce s IBC kontejnery nabízí Rhenus Logistics kompletní služby zahrnující přepravu, přečerpávání, čištění a vrácení IBC kontejnerů.

Hlavními důvody pro využívání služeb zpětné logistiky je nejen snížení nákladů na realizaci celého logistického řetězce, ale především je to společenská a environmentální odpovědnost účastníků logistického řetězce.

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky