Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží – Bezpečná přeprava!

Přeprava nebezpečného zboží je specifickou součástí přepravy, která se řídí mnoha národními a mezinárodními předpisy. Kamionová přeprava nebezpečného zboží je regulována evropskou dohodou ADR o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží. Železniční přeprava nebezpečného zboží je upravována řádem RID, který je obsažen v dodatku C úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách upravuje evropská dohoda ADN a letecká přeprava nebezpečného zboží je regulována manuálem DGR, který každoročně vydává sdružení leteckých dopravců IATA.

Nejen kyseliny a dynamit

Nebezpečné zboží může mít mnoho podob. Nejedná se pouze o radioaktivní palivo pro jadernou elektrárnu, barely s kyselinou či bedny dynamitu. Nebezpečným zbožím mohou být například i baterie, parfémy, potravinová aromata či spotřební elektronika.

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky