Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Logistyka portowa

Dzięki nieprzerwanej sieci transportowej skutecznie integrujemy łańcuch dostaw z udziałem rożnych środków transportu. Własne terminale logistyczne w największych portach morskich, własna flota statkow morskich i barek śródlądowych oraz obecność na głównych europejskich śródlądowych szlakach wodnych i szlakach kolejowych, pozwalają nam świadczyć kompleksowe rozwiązaniadla transportu morskiego środlądowego, kolejowego i intermodalnego. Pełny wachlarz usług portowych, usług celnych, a także usług przeładunkowych organizowanych zarówno w portach jak też w terminalach magazynowych, pozwala nam realizować najbardziej skomplikowane projekty logistyczne.

Usługi

  • Transport morski w imporcie i eksporcie
  • Ładunki nietypowe, drobnica i drobnica skonteneryzowana FCL i LCL
  • Transport śródlądowy
  • Transport kolejowy
  • Przeładunki towarów masowych, drobnicy konwencjonalnej, drobnicy skonteneryzowanej oraz ładunków nietypowych w Polsce i na świecie
  • Składowanie i dystrybucja w oparciu o własne magazyny i magazyny w polskich portach morskich
  • Obsługa celna (usługi agencji celnej – kompleksowe odprawy towarów; usługi składu celnego; wszystkie procedury celne, m.in. przywozu, wywozu, tranzytu; zgłoszenia INTRASTAT)
  • Recycling szkła

Wydrukuj

Kontakt Port

Rhenus Port Logistcs Sp. z o. o.
ul. Zbożowa 4
PL 70-653 Szczecin
Tel.: +48 91 462 46 32
Fax: +48 91 462 31 36
E-Mail: marketing@pl.rhenus.com