Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Желязо и стомана

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Автомобилна индустрия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Фармация

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Търговия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Транспорт и снабдяване с кораби

Автомобилна индустрия – Автомобили и т.н.

Производството на автомобили с частични или цели компоненти идващи от Югоизточна Европа нарастна значително в последните години. За подизпълнителите на индустрията България нарастна съществено в своето значение. От производители на авто стъкла, окабеляване и маркучи, до електроника, шасита и двигателни компоненти – много производители за тази индустрия се спряха на България за разширение или преместване на техните производства.

Благодарение на много години опит като партньор на подизпълнители на големите автомобилни производители в Европа, особено Германия, Ренус България има широка компетентност в бранша на автомобилостроенето. Ние също сме едно от водещите предприятия организиращи вноса на авточасти от производители към България

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.