Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Желязо и стомана

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Автомобилна индустрия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Фармация

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Търговия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Транспорт и снабдяване с кораби

Транспорт и снабдяване с кораби

Обслужваме всички видове транспорт

Транспортът и снабдяването с кораби има дълги традиции в Ренус. Ние сме екперти в дизайна, организацията и изпълнението на международни вериги на снабдяване. Ние можем да извършим транспорта на Вашите продукти по вода, използвайки собствени транспортни средства, собствени пристанищни терминали, както и партньорски структури по целия свят. Ето защо морските пристанища и тези по речните водни пътища са ключови звена в нашата логистична мрежа.

С директната си локация на Черно море, както и на река Дунав, транспортът по вода е определящ фактор в транспортния бизнес в България. Ние не само се грижим за транспортирането на Ваши стоки и снабдяването от точка А до точка Б, но и предлагаме техническо обслужване на флота, подсигуряващо постоянна грижа за навременната и сигурна доставка.

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.