Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Желязо и стомана

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Автомобилна индустрия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Фармация

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Търговия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Транспорт и снабдяване с кораби

Логистични услуги за желязо и стомана

Като логистичен доставчик Ренус е портньор на водещи компании в металопроизводството и металообработката, например при медните руди. В България работим в тази сфера от много години. Като компания предоставяща транспортни услуги в бранша, ние доставяме до широк кръг от дестинации, било то с речни или морски плавателни съдове, железопътен или сухопътен транспорт. При нас винаги можете да разчитате на устойчиви и разходно ефективни решения.

Тъй като желязото и стоманата са предимно тежка стока, тук се изисква опитен партньор, който да се справи с всички необходими работни изисквания. Ренус е такъв партньор и се подразбира, че можем да осигурим вдигането и документалната обработка на Вашата стока и да изпълни качествени и количествени проверки от Ваше име. Освен това, ние имаме опита необходим за претоварване и транспорт на метален скрап за да може да бъде рециклиран за последваща употреба.

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.