Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Желязо и стомана

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Автомобилна индустрия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Фармация

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Търговия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Транспорт и снабдяване с кораби

Автомобили

Обслужване на авто производители

В модерния свят времето е важен икономически фактор. В тези забързани времена моторните превозни средства ни дават предимството да се справим с професионалните си или лични срокове за изпълнение. В същото време купувачът, избирайки конкретен модел, отразява своята индивидуалност.

Като помощ за бързото реализиране на тези клиентски желания, производителите на оборудване зависят от работните решения на организираните вериги за снабдяване. В контекста на тези комплексни изисквания Ренус България осъществява доставки в точното време и последователност. Нашето дългогодишно сътрудничество със производителите и техните доставчици е допълнителен плюс във нашата работа.

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.