Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Желязо и стомана

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Автомобилна индустрия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Фармация

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Търговия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Транспорт и снабдяване с кораби

Фармацевтични продукти

 Осигуряване на точните условия

Облекчение на болка, успешна терапия, лечение на заболяване – това са цели възприети от фармацевтичната индустрия във разработката и производството на нейните продукти. Активни съставки от цял свят се използват в производството на медикаменти. В много случаи, да се се осигурят точните условия за транспортиране и складиране необходими за ефективността на съдържанието, е необходимо използването на хладилни транспортни единици. В нашите камиони и складове в България и извън нея ние използваме необходимото оборудване.

Друг важен компонент при боравенето с фармацевтични продукти е аспекта на съобразяване със законовите разпоредби. Придобиването на необходимите сертификати за всеки отделен случай, както и прилагането на допълнителни програми за управление на качеството, са част от нашите мерки, активно търсени от фармацевтичния бизнес.

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.