Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Желязо и стомана

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Автомобилна индустрия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Фармация

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Търговия

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Транспорт и снабдяване с кораби

Транспортни решения за метали и стомана

Цветните метали, чугунът и металните сплави като стоманата са базови компоненти в голямо разнообразие от производствени процеси. Работата основно в сектора на механиката – но и в строителството – зависи от снабдяването с тези материали. За клиенти от металопроизводството и стоманената индустрия Ренус предлага услуги с доставка в точното време и последователност.

С нашите транспортни решения ние свързваме отделните звена във логистичните вериги – от мястото на производство до местоназначението за последваща преработка. В контекста на международните проекти Ренус може да се опре на своята световно оперираща мрежа. В интерес на устойчивостта на икономиката ние също се грижим и за извозването на скрап. За повече информация относно нашите решения за метали и стомана, свържете се с нас!

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.