Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics Bulgaria - Логистика с добавена стойност

Логистика с добавена стойност

Нашите услуги с добавена стойност

Не на последно място при етапа на доставката до крайния клиент услугите на логистична компания се простират далеч отвъд транспорта сам по себе си. Със своите познания в различните си клонове и продуктови групи, Групата на Ренус разглежда добавянето на стойност във различните етапи на веригата на доставки като важна част от работата си. Този подход облекчава клиентите ни от задачи извън същността на дейността им, предлага им допълнително улеснение и помага на крайния им клиент при всички въпроси свързани с продукта.

За офиси и апартаменти ние доставяме домакински уредимебели и техническо оборудване. Но нашата работа не приключва пред вратата. При поискване нашите сътрудници също сглобяват и инсталират продуктите. И обратно – стари уреди и мебели биват отстранявани от Ренус по природосъобразен начин. В контекста на пристанищната логистика например, други услуги с добавена стойност биват високо ценени. В тази връзка Ренус не само се грижи за митнически формалности, но също служи и като корабен агент.

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.