Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics Bulgaria - Товаро-разтоварна логистика

Товаро-разтоварна логистика – Майстори в претоварването

В допълнение към транспортирането и складирането на товари, претоварните операции са една от класическите дисциплини в логистиката. От една старна това включва справяне с документацията на всички входящи и изходящи транспорти на стока, докато от друга страна внимателното боравене със стоките с помощта на подходящото оборудване трябва да бъде организирано с необходимия за това опит. Като един цялостен логистичен оператор със собствени структури и отлични партньори ситуирани из цялата страна, Ренус отговаря на Вашите очаквания за ефективно претоварване на стоки.

С оглед високото интегриране на Черно море в международните търговски маршрути, българските морски пристанища имат функцията на претоварни центрове. Благодарение на дългогодишната активност в страната и в международно направление, Ренус е добил експертността необходима за да бъдат постигнати високи стандарти на качество при стриктно съобразяване с приложимите закони и регулации. При планирането и организирането на логистични вериги, ние обръщаме специално внимание на това, да гарантираме, че претоварването между различни видове транспорт спестява време и съответно пари.

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.