Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Сухопътен транспорт

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Проекти и специализиран транспорт

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Морски и речен транспорт

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Въздушен транспорт

  • Rhenus Logistics Bulgaria - Доставки по домовете

Транспортна логистика

В съседство с Черно море

Стара планина и Родопите, двете най-големи планински вериги в България често трябва да бъдат преодолявани при осъществяването на националните транспорти. Черноморското крайбрежие оформя естествен преход на Изток и предоставя на България много добри свръзки за доставка на стоки чрез основните глобални мрежи за морски транспорт. Като част от нашата разнообразна дейност ние, Групата Ренус, предлагаме пълния спектър транспортни услуги.

Регулярни услуги, които свързват Вашите фабрики, партньори и крайни клиенти, са също толкова част от нашата работа, колкото и отделните, индивидуални транспорти. В нашата проектна дейност ние транспортираме свръхтежки и извънгабаритни товари, като например готов за експлоатация завод, от врата до врата. Също така, чартираме въздушни превози при междуконтинентален внос или износ. И накрая, специални мрежи за доставка като например Ренус Доставка до Дома (Rhenus Home Delivery) могат да разпределят Вашите продукти директно до крайния потребител.

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.