Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics Bulgaria - Проекти и специализиран транспорт

Проекти и специализиран транспорт на всякакви размери и тегло

С обширния си опит в специалните транспорти, Ренус извършва транспорт на всякакъв вид извънгабаритен или свръхтежък товар по сушавъздух и вода. Ние също предлагаме консултиране и информация за избор на най-икономични транспортни средства и маршрути. Вашата дейност се нуждае от транзитно складиране? Не търсете повече, защото Ренус има точния вариант за Вас: Транзитно складиране за координирани или частични доставки на оборудване или материали до фабриката, в съответствие с проектните планове.

Услуги за Вашите проекти

Между многото услуги в България ние предлагаме логистични решения за комплексни проекти, като например доставка в точния момент или в точна последователност на оборудване до фабрики. За Вашите транспорти Ренус може да осигури всички необходими разрешителни или ескорт по целия маршрут на доставката. За да подсигурим безопасно транспортиране на Вашето оборудване или стока, ние ще координираме и проверяваме всички отделни етапи на проекта

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.