Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics Bulgaria - Въздушен транспорт

Вашите въздушни пратки в добри ръце

Чрез Ренус Вашият бизнес може да се възползва от пълен набор услуги по въздушна доставка „врата-врата” за износ или внос по целия свят. Всички наши услуги във въздушния транспорт се изпълняват със опитност и професионална експертност. Като част от нашия подход ориентиран към изпълнението на логистични услуги, ние също колекционираме Вашите стоки от врата и ги транспортираме до летището на отпътуване – като включваме и износна митническа обработка.

Щом Вашата пратка пристигне в местоназначението си , ние ще организираме и вносната митническа обработка на летището. Митническо транзитиране от летище до врата на клиента също е възможно при въздушната или сухопътна доставка.

Нашите услуги по въздушен транспорт включват

  • Претоварване
  • Чартиране
  • Експресни доставки
  • Застраховки
  • Наблюдение през всички етапи на транспорта

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.