Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics Bulgaria - За нас

За нас – Ренус България

Ренус действа на пазара в България вече от няколко десетилетия, постигайки развитие от малка спедиторска компания с фокус транспорти в Западна Европа до водещ български доставчик, предлагащ пълния набор логистични решения. Със своя пакет услуги, работните звена в България са допълнително и част от световно опериращата мрежа на Ренус. Имаме собствен логистичен терминал в столицата София, допълнен от клонове със склад и дистрибуционна мрежа - в Пловдив и в пристанище Варна – най-основните транспортни възли за страната.

При вътрешно или при международно транспортиране – ние можем да поемем пълната верига на доставката, ако е необходимо, включително документацията, плащане на мита и такси, предварителен транспорт и последваща доставка. От отделен кашон до свръхтежки проектни товари, ние можем да предоставим сигурен транспорт за Вашите стоки и да осъществим при желание връзки между различни видове транспорт, като например камионикораби, влакове и самолети. От Ваше име нашият пристанищен специалист се грижи за складирането, митническата документация и транспорта вътре в страната и също осигурява мултимодални услуги по претоварване във всички главни морски и речни пристанища. И, разбира се, ние държим под око вашите пратки – дали опаковани или насипни товари или контейнери – през целия път на доставка. Също така, техническо или търговско управление на кораби в Черно и Средиземно море допълват нашето продуктово портфолио.

Seite drucken

Rhenus Logistics Bulgaria

1, Brussels Blvd.,
BG-1540 Sofia,
телефон: +359 2 9421951, -55, -33
факс: +359 2 9421965
E-поща: Contact us.