Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Zkušenosti našich trainee

Ahoj Pepo, můžeš mi popsat, jak probíhal tvůj trainee program?

Do trainee programu jsem nastoupil v březnu 2013. Začínal jsem v oddělení logistiky, kde jsem prvních 14 dnů dostal šanci seznámit se s fyzickými skladovými procesy a skladovými pracovníky. Již po 14 dnech jsem se dostal ke svému prvnímu projektu. Tím byla optimalizace skladových ploch a skladového vybavení.  Po dokončení projektu jsem se podílel na plánování skladových procesů a směn operátorů.

Dalším oddělením, na němž jsem působil, bylo oddělení Air & Ocean, tedy zámořské přepravy. Tam jsem, po prvotním zaučení, dostal na starosti vlastní relaci. Tou byly celokontejnerové námořní přepravy. Po dvou měsících námořní dopravy jsem změnil pole působnosti z moří a oceánů na rychlejší dopravu vzduchem.

Posledním mým stanovištěm bylo oddělení Automotive. V tomto oddělení jsou zpracovávány projekty pro přední evropské automobilky. Mou pracovní náplní byly celovozové zásilky, sběrná služba a re-konsolidace zásilek od jednotlivých výrobců. Zde jsem, stejně jako v oddělení Air & Ocean, řídil a optimalizoval konkrétní relace, postupně ve dvou hlavních projektech oddělení.

Můj Trainee program byl o jeden měsíc zkrácen z důvodu nabídky zaměstnání v oddělení Air & Ocean, na němž působím dodnes.

Domníváš se, že zaměstnanec, který projde trainee programem, je nějakým způsobem zvýhodněn vůči ostatním?

Trainee je určitě ve výhodě, protože díky rotaci mezi jednotlivými pozicemi získá přehled o reálných logistických procesech a fungování firmy rychleji než řadoví zaměstnanci působící pouze na jedné pozici. Další výhodou je získání přehledu o pracovní náplni jednotlivých pozic, takže se po skončení trainee programu může snadněji rozhodovat o své budoucí pozici.

Neméně důležité je získání kontaktů a osobní znalost s velkým množstvím zaměstnanců v rámci firmy.

Absolvoval jsi během trainee programu nějaké kurzy či školení?

Jasně, všichni zaměstnanci Rhenusu mají příležitost účastnit se jazykových kurzů. Toho využívám dodnes. Kromě jazykových kurzů jsem se účastnil ještě odborných školení a jednoho manažerského kurzu vedení, plánování a rozhodování.

Jak k tobě, jako k Trainee, přistupovali kolegové?

Od samotného počátku jsem se cítil jako člen týmu. Ostatní zaměstnanci mi pomáhali, nadřízení ke mně přistupovali jako ke kolegovi. Všichni mi věnovali maximum svého času. A dává to smysl. Po zaučení se investice v podobě stráveného času s trainee vrací společnosti v podobě kvalitního zaměstnance.

Co bys vzkázal studentům, kteří uvažují o Trainee programu v Rhenus Logistics?

Studentům bych vzkázal, ať určitě trainee program zkusí. Ať už v Rhenus Logistics, nebo kdekoliv jinde. Absolvent tím získá spoustu cenných zkušeností, které by na běžné pozici získával několik let. Je ale důležité být v Trainee programu aktivní, nebát se zeptat, využít každé příležitosti, kterou firma nabízí. Dnes už vím, že trainee program je pro firmu velikou investicí a je třeba ji firmě vrátit v podobě pracovního nasazení. Rád bych zdůraznil, že trainee program není školní praxí, kterou si člověk odchodí nebo odsedí, ale reálnou prací, při níž se má šanci hodně naučit.

Trainee program jsi začínal ještě v době studia. Jak to šlo skloubit?

V posledním semestru jsme na škole měli dost času na vypracovávání diplomky. Díky tomu nebylo skloubení trainee programu se školou a psaním diplomové práce problém. Rhenus mi vyšel maximálně vstříc při všech školních aktivitách, za což bych mu, na tomto místě, rád poděkoval.

Seite drucken

Human Resources

Phone: +420 311 716 904
E-mail: Napište nám