Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.  Název a adresa zodpovědné společnosti

Společnost, zodpovědná za ochranu osobních údajů v souladu platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také GDPRm EU 2016/679 (obecné GDPR o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „GDPR“) je:

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Německo
Tel.: +49 (0)2301 29-0
E-mail: info@de.rhenus.com
Webové stránky: www.rhenus.com

II. Jméno a adresa osoby pověřené ochranou údajů

Osoba zodpovědné společnosti pověřená ochranou údajů je:

Inspektor ochrany údajů
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Německo
E-mail: datenschutz@de.rhenus.com
Webové stránky: www.rhenus.com 

Pro pečlivou ochranu Vašich osobních údajů a zacházení s nimi bychom Vám rádi poskytli několik upozornění a informací:

III. Obecné informace ke zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Obvykle shromažďujeme a používáme osobní údaje od našich uživatelů, pokud je to nezbytné nutné k poskytování vhodného obsahu a funkcí webových stran. Zpracování osobních údajů se provádí výhradně jen se souhlasem uživatele. Výjimku tvoří takové případy, u kterých není možná předchozí žádost o souhlas z faktických důvodů nebo je zpracování údajů povoleno zákonnými předpisy.

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Pokud si vyžádáme pro zpracování osobních údajů souhlas příslušné osoby, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a základního nařízení EU o ochraně údajů (GDPR) jako právní podklad.

Při zpracování osobních údajů, které je požadováno k plnění smlouvy, jejíž smluvní strana je příslušná osoba, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní podklad. To platí i pro zpracování, která jsou požadována pro realizaci předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno k plnění právní povinnosti, kterým společnost Rhenus Logistics podléhá, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR jako právní podklad.

Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR jako právní podklad.

Je –li zpracování požadováno k zachování oprávněného zájmu společnosti Rhenus Logistics nebo třetí osoby a nepřevažují –li zájmy, základní práva a základní svobody příslušné osoby nad prvně uvedeným zájmem, pak slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jako právní podklad pro zpracování.

3. Vymazání údajů a délka trvání uložení

Osobní údaje příslušné osoby jsou vymazány nebo blokovány, jakmile odpadne účel jejich uložení. Uložení se může uskutečnit kromě toho, pokud to bylo stanoveno evropským nebo národním zákonodárcem v unijně-právních nařízeních, zákonech nebo ostatních předpisech, jimž podléhá zodpovědná osoba. Blokování nebo vymazání údajů se uskuteční i tehdy, pokud uplyne lhůta pro uložení předepsaná uvedenými normami, ledaže existuje nutnost dalšího uložení údajů pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytnutí webové stránky a vypracování Logfiles

1. Anonymní zjišťování údajů
V zásadě můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste nám sdělili, kdo jste. My se dozvíme jen technické údaje jako např. Vašeho internetového poskytovatele, webovou stránku, ze které přicházíte, a webové stránky, které u nás navštívíte. Tyto informace jsou vyhodnocovány s datem a časovými údaji pro interní statistické účely reklamy, analýzy webových stránek a k uspořádání našich webových stránek podle potřeby. Vy přitom zůstáváte jako uživatel zcela anonymní. Pseudonymní profily užívání nejsou vyhotovovány.

2. Právní podklad zpracování
Právní podklad pro přechodné uložení údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Dočasné uložení IP-adresy systémem je nutné, aby bylo umožněno dodání webové stránky počítači uživatele. Proto musí zůstat IP-adresa uživatele po dobu trvání relace uložená. V těchto účelech spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst.1 písm. f GDPR.

4. Doba trvání uložení
Údaje jsou vymazány, jakmile odpadne jejich účel, případě, pokud je příslušná relace ukončena.

5. Možnost námitky a odstranění

Evidence údajů k poskytnutí webové stránky a uložení údajů v Logfiles je pro provoz internetové stránky nezbytně nutná. Ze strany uživatele neexistuje následně žádná možnost námitky.

V. Použití Cookies

a.) Popis a rozsah zpracování údajů
Používáme Cookies ke zlepšování kvality uspořádání a obsahu našeho webového výstupu, a aby byla navigace po webové stránce co nejvíce bez problémů. S omezením na časové období Vaší návštěvy používáme takzvané Session-Cookies neboli relační Cookies. Slouží k tomu, aby se stanovilo, do jakých obsahů jste z Vašeho PC nahlíželi, zatímco dále surfujete, a kromě toho přispívají ke zvýšení Vaší bezpečnosti při surfování. Opustíte-li naši webovou stránku nebo na ni delší dobu neklikáte, jsou tyto Cookies s krátkou životností opět vymazány.

Cookies nemohou na Vašem PC způsobit žádnou škodu. Nejste bezpečnostně ohroženi ve smyslu virů nebo špehování. Zacházení s Cookies si regulujete sami. Pro schválení, odmítnutí, náhled a vymazání prosím použijte pomocnou funkci Vašeho prohlížeče.

Používáme Cookies, abychom vytvořili naši webovou stránku uživatelsky příznivější. Prvky naší internetové stránky vyžadují, aby mohl být prohlížeč identifikován i po změně stránek. V Cookies jsou přitom ukládány a zasílány následující údaje.

 • Nastavení jazyka

Používáme kromě toho Cookies, které umožňují analýzu chování při surfování uživatelů. Tímto způsobem mohou být zasílány následující údaje:

 • Zadané hledané pojmy

b.) Právní podklad pro zpracování údajů
Právní podklad pro zpracování osobních údajů za použití Cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

c.) Účel zpracování údajů
Účelem použití technicky nutných Cookies je zjednodušit používání webové stránky pro uživatele. Některé funkce naší internetové stránky nemohou být bez použití Cookies nabízeny. Pro ty je nutné, aby byl opětovně rozpoznán prohlížeč i po změně stránky. Pro následující použití potřebujeme Cookies:

 • Převzetí nastavení jazyka

Údaje uživatele zjišťované pomocí Cookies nejsou používány k vypracovávání profilů uživatele.

Použití Analyse-Cookies se provádí za účelem, zlepšovat kvalitu naší webové stránky a jejího obsahu. Díky Analyse-Cookies se dozvídáme, jak je webová stránka používána, a tak můžeme naši nabídku stále optimalizovat. Jsou používány následující Analyse-Cookies:

 • Pozorování hledaných pojmů

Díky tomuto účelu spočívá i náš oprávněný zájem ve zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

d.) Délka trvání uložení, možnost námitky a možnost odstranění
Cookies jsou ukládány na počítači uživatele a z něj jsou zasílány naší stránce. Máte tedy jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním Cookies. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat přenos Cookies nebo jej omezit. Již uložené Cookies mohou být kdykoli vymazány. To se může provést i automatizovaně. Jsou –li Cookies pro naši webovou stránku deaktivovány, nemohou být již všechny funkce webové stránky používány v plném rozsahu.

VI. Newslettery

1. Popis a rozsah zpracování údajů
Newslettery jsou zasílány na základě registrace uživatele na webu.

Na naší internetové stránce existuje možnost, přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Přitom jsou nám při přihlášení k newsletteru zasílány údaje ze zadávacího formuláře. Jsou zpracovávány následující údaje:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení (alternativně)

K tomu jsou při přihlášení zjišťovány následující údaje:

 • IP-adresa vyvolávajícího počítače
 • Datum a čas registrace

Pro zpracování údajů je v rámci přihlášení požadován Váš souhlas a odkazuje na toto prohlášení o ochraně údajů.

Newslettery jsou zasílány na základě registrace uživatele na webu.

Pokud na naší internetové stránce nakupujete zboží nebo služby a při tom ukládáte Vaši e-mailovou adresu, může být tato námi následně použita pro odeslání newsletteru. V takovém případě je přes newsletter zasílána výhradně přímá reklama pro vlastní podobné zboží nebo služby.

V souvislosti se zpracováním údajů se neprovádí pro odesílání newsletterů žádné předávání údajů třetím osobám. Údaje jsou používány výhradně pro zasílání newsletteru.

2. Popis a rozsah zpracování údajů

Newslettery jsou zasílány na základě registrace uživatele na webu.

Právním podkladem pro zpracování údajů po přihlášení k newsletteru uživatelem je při existenci souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Odesílání newsletteru se provádí na základě prodeje služeb.

3. Účel zpracování údajů

Zjišťování e-mailové adresy uživatele slouží k tomu, aby mohl být doručován newsletter.

Newslettery jsou zasílány na základě registrace uživatele na webu.

Zjišťování ostatních osobních údajů v rámci přihlašování slouží k tomu, aby bylo zabráněno zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

4. Délka trvání uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou požadovány pro dosažení účelu jejich zjišťování. E-mailová adresa uživatele je podle toho tak dlouho ukládána, jak je aktivní abonent newsletteru.

Newslettery jsou zasílány na základě registrace uživatele na webu.

Ostatní osobní údaje zjišťované v rámci přihlášení jsou zpravidla po lhůtě sedmi dní vymazány.

5. Možnosti námitky a odstranění

Přihlášení se k newsletteru může být příslušným uživatelem kdykoli vypovězeno. Pro tento účel se v každém newsletteru nachází odpovídající odkaz.

Newslettery jsou zasílány na základě registrace uživatele na webu.

Tím je umožněno rovněž zrušení souhlasu k uložení osobních údajů zjištěných během přihlášení.

VII. Registrace

1. Popis a rozsah zpracování údajů
Na naší internetové stránce nabízíme uživatelům možnost, registrovat se. Údaje jsou přitom zadávány do zadávacího formuláře a jsou nám zasílány a ukládány. Předávání údajů třetím osobám se neprovádí. Následující údaje jsou zjišťovány v rámci procesu registrace:

 • Uživatelské jméno, heslo, oslovení, jméno, příjmení, firma, adresa, bydliště, země, PSČ, e-mail

V okamžiku registrace jsou k tomu ukládány následující údaje:

 •  IP-adresa uživatele, datum a čas registrace, minulé dotazy

V rámci procesu registrace je požadován souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právní podklad pro zpracování údajů
Právní podklad pro zpracování údajů je při existenci souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Slouží –li registrace k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k realizaci předsmluvních opatření, pak je doplňkovým právním podkladem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Registrace uživatele je požadována k plnění smlouvy s uživatelem nebo k realizaci předsmluvních opatření.

Bez registrace nemůže být Online-Shop používán.

4. Délka trvání uložení
Osobní údaje jsou ukládány po dobu potřebnou k plnění smlouvy nebo k realizaci předsmluvních opatření. I po uzavření smlouvy může existovat potřeba, ukládat osobní údaje smluvního partnera, aby se dostálo smluvním nebo zákonným povinnostem.

5. Možnosti námitky a odstranění
Jako uživatel máte kdykoli možnost zrušit registraci. Údaje uložené o Vás můžete kdykoli nechat změnit.

Změnu a vymazání uložených údajů můžete provést ve správě uživatele (Nabídka: Upravit účet uživatele).

Jsou –li údaje požadovány k plnění smlouvy nebo k realizaci předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné jen tehdy, pokud tomu neodporují smluvní nebo zákonné povinnosti.

VIII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah správy údajů
Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který může být použit pro elektronický kontakt. Využije-li uživatel této možnosti, pak jsou nám zasílány údaje uvedené v zadávacím formuláři a jsou uloženy. Těmito údaji jsou:

 • Zapsání údajů do zadávacího formuláře

Pro zpracování údajů je v rámci odesílání požadován Váš souhlas a odkazuje se na toto prohlášení o ochraně údajů.

Alternativně je možné navázání kontaktu přes poskytnutou e-mailovou adresu. V tomto případě jsou osobní údaje uživatele zaslané e-mailem uloženy.

V této souvislosti se neprovádí žádné předání údajů třetím osobám. Údaje jsou používány výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní podklad pro zpracování údajů
Právní podklad pro zpracování údajů je při existenci souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Právní podklad pro zpracování údajů, které jsou zasílány během přeposílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Směřuje –li e-mailový kontakt na uzavření smlouvy, je doplňkový právní podklad pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů ze zadávacího formuláře nám slouží pouze ke zpracování kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem na tom spočívá i požadovaný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a aby byla zajištěna bezpečnost našich informačně-technických systémů.

4. Délka trvání uložení
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou požadovány pro dosažení účelu jejich zjišťování.  Pro osobní údaje ze zadávacího formuláře kontaktního formuláře a ty, které byly zaslány e-mailem, je to pak ten případ, když je příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Ukončena je konverzace tehdy, když lze z okolností zjistit, že je příslušná skutková podstata nakonec objasněna.

Osobní údaje zjištěné během odesílání jsou vymazány nejpozději po lhůtě sedmi dní.

5. Možnost námitky a odstranění
Uživatel má kdykoli možnost, zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Naváže –li s námi uživatel e-mailový kontakt, pak může kdykoli odporovat uložení svých osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy během navázání kontaktu, jsou v tomto případě vymazány.

X. Google Analytics

Tato webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatel je Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá takzvané "Cookies". To jsou textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky. Informace vytvořené pomocí Cookie o Vašem používání této webové stránky se zpravidla převádějí na server Google v USA a tam se ukládají.

a.) IP-anonymizace
Aktivovali jsme na této webové stránce funkci IP-anonymizace. Tím je Vaše IP-adresa od Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před zasíláním do USA. Jen ve výjimečných případech je převáděna úplná IP-adresa serveru Google v USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, aby sestavil reporty o aktivtách na webové stránce a poskytnul další služby spojené s používáním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP-adresa zaslaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče není spojována s jinými údaji Google.

b.) Browser Plugin
Můžete zabránit ukládání Cookies odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě případně nebudete moci používat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu. Můžete kromě toho zabránit evidenci údajů vytvořených Cookie a týkajících se Vašeho používání webové stránky (vč. Vaší IP-adresy) u Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, se stáhnete Browser-Plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem a instalujete jej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

c.) Námitka proti evidenci údajů
Můžete zabránit ukládání Vašich údajů společností Google Analytics tím, že kliknete na následující odkaz. Který vygeneruje Opt-Out-Cookie, který zabraňuje evidenci Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Více informací k zacházení s údaji uživatelů u Google Analytics naleznete v prohlášení Google o ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

d.) Zpracování údajů o zakázce
Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu na zpracování údajů o zakázce a zcela realizujeme přísné normy německých úřadů na ochranu údajů při používání Google Analytics.

e.) Demografické znaky u Google Analytics             
Tato webová stránka používá funkci “demografické znaky” od Google Analytics. Tím mohou být vypracovávány zprávy, které obsahují výroky k věku, pohlaví a zájmům návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy Google týkající se zájmu a z údajů návštěvníků – třetích poskytovatelů. Tyto údaje nemohou být přiřazeny žádné určité osobě. Můžete tuto funkci kdykoli deaktivovat přes nastavení oznámení ve Vašem účtu Google nebo obecně zakázat evidenci Vašich údajů společností Google Analytics, jak je zobrazeno v bodě “Námitka proti evidenci údajů”.

XI. Facebook-Plugins

Na našich stránkách jsou integrovány Plugins sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-Plugins rozpoznáte na logu Facebooku nebo "tlačítku Like" ("To se mi líbí") na naší stránce. Přehled o Facebook-Plugins naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přes Plugin přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste s Vaší IP-adresou navštívili naši stránku. Pokud kliknete na Facebooku na "tlačítko Like", zatímco jste přihlášeni ve Vašem účtu na Facebooku, můžete sdílet obsah našich stránek na Vašem facebookovém profilu. Tím může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nezískáme žádné informace o obsahu zaslaných údajů a jejich používání společností Facebook. Další informace k tomu naleznete v prohlášení Facebooku o ochraně údajů na https://de-de.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím z Vašeho uživatelského účtu na Facebooku.

XI. LinkedIn

Naše webová stránka používá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém vyžádání jedné z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, se vytvoří spojení k serverům LinkedIn. LinkedIn je informována o tom, že jste navštívili naše internetové stránky s Vaší IP-adresou. Pokud kliknete na "tlačítko Recommend" LinkedIn a jste přihlášeni ve Vašem účtu u LinkedIn, je možné díky LinkedIn přiřadit Vaši návštěvu na naší internetové stránce Vám a Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že se jako poskytovatel stránek nedozvíme nic o obsahu zaslaných údajů a jejich používání společností LinkedIn.

Další informace k tomu naleznete v prohlášení LinkedIn o ochraně údajů na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

XII. YouTube

Naše webová stránka používá Plugins stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených YouTube-Plugin, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom je serveru Youtube sděleno, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ve Vašem účtu YouTube, umožníte YouTube, přiřadit Vaše chování při surfování přímo Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se z Vašeho účtu YouTube odhlásíte.

Další informace k zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení YouTube o ochraně údajů na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

XII. Práva dotyčné osoby

1.     Právo na informaci
Můžete od požadovat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány námi.  

Existuje –li takové zpracování, můžete požadovat informaci ohledně:

(1)        účelů, ke kterým jsou osobní údaje zpracovávány;

(2)        kategorii osobních údajů, které jsou zpracovávány;

(3)        příjemci, resp. kategorii příjemců, vůči nimž byly příslušné osobní údaje zveřejněny nebo ještě jsou zveřejňovány;

(4)        plánované délky trvání uložení osobních údajů týkajících se Vás nebo v případě, že k tomu nejsou možné konkrétní údaje, kritéria pro stanovení délky trvání uložení;

(5)        existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů týkajících se Vás, práva na omezení zpracování zodpovědnou osobou nebo práva na námitku vůči tomuto zpracování;

(6)        existence práva na stížnost u dozorčího úřadu;

(7)        informací o původu údajů, pokud nejsou osobní údaje zjišťovány u dotyčné osoby;

(8)        existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – vypovídající informace o obsažené logice a významu a požadované dopady takového zpracování pro dotyčnou osobu.

Přísluší Vám právo požadovat informaci o tom, zda jsou osobní údaje týkající se Vás zasílány do třetí země nebo mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli informováni o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti se zasíláním.

2.      Právo na opravu
Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči zodpovědné osobě, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se Vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Zodpovědná osoba musí provést neprodleně opravu.

3.      Právo na omezení zpracování
Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů týkajících se Vás:

(1)        pokud popřete správnost osobních údajů týkajících se Vás na dobu trvání, která zodpovědné osobě umožňuje zkontrolovat správnost osobních údajů;

(2)        zpracování je protiprávní a Vy odmítáte vymazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;

(3)        zodpovědná osoba nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování déle, Vy je však potřebujete k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo

(4)        pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a ještě není stanoveno, zda převažují oprávněné důvody zodpovědné osoby vůči Vašim důvodům.

Bylo –li omezeno zpracování vašich osobních údajů, smějí být tyto údaje – upustíme –li od jejich uložení – zpracovávány jen s Vaším souhlasem nebo k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Bylo –li omezení zpracování omezeno podle výše uvedených předpokladů, budete informováni, než bude zrušeno omezení.

4.      Právo na vymazání

a)      Povinnost vymazání
Můžete požadovat, aby byly vaše osobní údaje vymazány, pokud existuje jeden z následujících důvodů:

(1)        Osobní údaje týkající se Vás již nejsou pro účely, pro které byly zjišťovány nebo jiným způsobem zpracovány, nutné.

(2)        Rušíte Váš souhlas, o který se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, a chybí jiný právní podklad pro zpracování.

(3)        Podáváte podle čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracování a neexistují žádné přednostní důvody pro zpracování, nebo podáváte námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracování.

(4)        Osobní údaje týkající se Vás byly zpracovány protiprávně.

(5)        Vymazání osobních údajů týkajících se Vás je požadováno k plnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterému zodpovědná osoba podléhá.

(6)        Osobní údaje týkající se Vás byly s ohledem na nabízené služby informační společnosti zjišťovány podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b)     Informace třetí osobě
Pokud správce zveřejnil vaše osobní údaje a je povinen jej vymazat podle § 17 odst. 1 písm. 1 GDPR přijme vhodná opatření s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na provedení, včetně těch, která jsou technického charakteru, s cílem informovat osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, které jste jako dotyčná osoba požádali o vymazání veškeré odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie nebo repliky těchto osobních údajů.

 

c) Výjimky

Právo na vymazání neexistuje, pokud je požadováno zpracování

(1)        k uplatnění práva na svobodné vyjádření názoru a informaci;

(2)        k plnění právní povinnosti, kterou vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterému zodpovědná osoba podléhá, nebo k ochraně úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se provádí při výkonu veřejné moci, která byla převedena zodpovědné osobě;

(3)        z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h a i a čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4)        pro archivní účely, které jsou ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické účely výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v odstavci a) pravděpodobně znemožní uskutečnění cílů tohoto zpracování nebo vážně nepříznivě ovlivní, nebo

(5)        k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

5.      Právo na informování
Pokud jste uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je zodpovědná osoba povinna sdělit tuto informaci všem příjemcům, jimž byly osobní údaje týkající se Vás zveřejněny. Výjimku tvoří případy, kdy se předání informace to jeví jako nemožné nebo je to spojeno s nepřiměřenými náklady.

Přísluší Vám právo být informován o těchto příjemcích.

6.      Právo na převoditelnost údajů
Máte právo, obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo, zasílat tyto údaje jiné zodpovědné osobě bez znemožnění, pokud:

(1)        zpracování spočívá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR anebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a

(2)        zpracování se provádí pomocí automatizovaného procesu.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo si vyžádat, aby byly vaše osobní údaje zasílány přímo zodpovědnou osobou jiné zodpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Svobody a práva ostatních osob tím nesmějí být nepříznivě ovlivněny.

Právo na převoditelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které je požadováno pro ochranu úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo se provádí při výkonu veřejné moci, která byla převedena zodpovědné osobě.

7.      Právo na námitku
Máte právo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; to platí také pro jakýkoli profilování podporovaný těmito ustanoveními.

Zodpovědná osoba již nezpracovává vaše osobní údaje, ledaže může prokázat naléhavé chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány k přímému marketingu, máte právo kdykoli podat námitku na zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely tohoto druhu reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s tímto druhem přímého marketingu. Pokud si nepřejete, aby byli vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, pak již vaše osobní údaje nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Máte možnost, v souvislosti s používáním služeb informační společnosti – nehledě na směrnici 2002/58/EG – vykonat Vaše právo na námitku prostřednictvím automatizovaných procesů, při nichž jsou používány technické specifikace.

8.      Právo na zrušení právního prohlášení o souhlasu o ochraně údajů
Máte právo, kdykoli zrušit Vaše právní prohlášení o souhlasu o ochraně údajů. Zrušením souhlasu není právoplatnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení dotčena.

9.      Automatizované rozhodnutí v konkrétním případě včetně profilování
Máte právo neuplatňovat rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování -, které na vás vezme právní účinek nebo vás významně zhorší podobným způsobem. To se nevztahuje na rozhodnutí

(1)        požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a zodpovědnou osobou,

(2)        na základě právních předpisů Unie nebo členských států, jimž zodpovědná osoba podléhá, přípustné a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k ochraně Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů nebo

(3)        provedeno s Vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí ovšem nesmějí spočívat na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. anebo g GDPR a byla učiněna přiměřená opatření k ochraně práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

Ohledně případů uvedených v (1) a (3) učiní zodpovědná osoba přiměřená opatření, aby byla chráněna práva a svobody a Vaše oprávněné zájmy, k čemuž patří právo na vynucení zásahu osoby ze strany zodpovědné osoby, na vysvětlení vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

10.    Právo na stížnost u dozorčího úřadu
Nehledě na jiný správně-právní nebo soudní právní prostředek Vám přísluší právo na stížnost u dozorčího úřadu, obzvláště v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa pravděpodobného porušení, pokud jste názoru, že zpracování osobních údajů týkajících se Vás porušuje GDPR.

Dozorčí úřad, u kterého byla podána stížnost, informuje osobu vedoucí stížnost o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního právního prostředku podle čl. 78 GDPR.

Odvolání souhlasu

Máte právo Váš souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoliv odvolat.

Datenschutzerklärung Widerruf CZ

Data
* povinné

Tvůj dotaz

Máte dotaz ohledně ochrany dat v Rhenus Logistics? Napište nám zprávu:

Datenschutz Kontakt CZ

Data
* povinné

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky