Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Chemický průmysl

Chemický průmysl – Bezpečnost především!

Chemický průmysl nás prostřednictvím svých produktů obklopuje každý den. Používáme je, aniž bychom si to uvědomovali. Hygienické potřeby, čisticí prostředky, benzín a nafta, oblečení z umělých vláken nebo třeba potravinové doplňky. Produkty chemického průmyslu však nejsou jen neškodné produkty denní potřeby. Mezi produkty chemického průmyslu patří i velmi nebezpečné látky. Žíraviny, samozápalné látky, výbušniny a mnohé další.

Aby nedošlo k poškození zdraví, majetku či životního prostředí, je třeba dodržovat velmi přísných bezpečnostních pravidel při přepravě, manipulaci i skladování. Naši zkušení a pravidelně proškolovaní odborníci na logistiku produktů chemického průmyslu se při návrhu a organizaci logistických řetězců snaží optimálně skloubit nákladovou efektivitu s vysokými bezpečnostními požadavky stanovenými mezinárodními nařízeními a úmluvami.

Rhenus Logistics svým zákazníkům nabízí širokou škálu logistických služeb pro chemický průmysl. V současné době poskytujeme své služby významným společnostem z oblasti petrochemického průmyslu a autochemie. Z tohoto důvodu disponujeme speciálně upravenými plochami a sklady pro skladování a manipulaci s nebezpečným zbožím. Kvalita námi poskytovaných služeb je garantována certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky