Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Přístavní logistika

Přístavní logistika

Lodní přeprava hraje v Rhenus Logistics významnou roli. Naše působení na poli logistických služeb započalo na řece Rýn a naše společnost stále užívá latinskou verzi názvu této řeky ve svém názvu. Postupem času jsme se stali specialisty v oblasti návrhu, řízení a provozování mezinárodních dodavatelských řetězců. Již dávno nepůsobíme pouze v říční přepravě, ale také v krátké námořní a mezikontinentální zaoceánské přepravě.

Námořní i říční přístavy představují důležité propojení mezi regionálními a celosvětovými toky zboží ve věci překládek, skladování a přeprav, ať už se jedná o suroviny pro výrobu či hotové výrobky, kontejnery či volně ložené zboží. Při překládce vašeho zboží využíváme vlastních kapacit, především vlastních námořních terminálů, a partnerských námořních terminálů po celém světě. Dále se zabýváme organizací potřebného vyzvednutí a finálního doručení mimo přístavy. Přístavní logistika propojuje lodní přepravu se zbytkem činnosti skupiny Rhenus.

Při plnění vašich požadavků využíváme všech svých možností

Projektová logistika je jen jedním z příkladů, kdy všechny jednotky společnosti využívají svých možností pro dosažení společného cíle. Sdružujeme zkušenost a odborné znalosti napříč divizemi ve jménu poskytování a řízení mezinárodních přepravních řetězců. Avšak projektová logistika reprezentuje jen malou část z nabídky řešení, která nabízíme pro většinu odvětví. Počínaje energetickým průmyslem přes zpracovatele textilu až po výrobce elektroniky a samozřejmě výrobce automobilů. Těm všem poskytujeme naše multimodální a společensky odpovědné řešení.

Mnoho služeb s přidanou hodnotou, mnohdy velmi rozdílné svojí podstatou, dotvářejí úplnost služeb přístavní logistiky společnosti Rhenus. Provozujeme například vlastní pilu na dřevo a dřevěné produkty či zprostředkováváme čištění lodí. Celní služby jsou samozřejmou součástí našich všestranných služeb v průmyslové logistice, energetice nebo odstraňování a recyklaci nepotřebných materiálů.

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky