Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics CZ - Oleje a maziva

Oleje a maziva

Oleje a maziva ostatně jako i všechny ostatní ropné produkty vyžadují zvláštní zacházení. Základem pro tuto oblast logistiky jsou speciálně vybavené sklady a přepravní prostředky, zvláštní režimy přepravy, proškolený personál a zvýšená protipožární ochrana. Tyto a mnohé další požadavky jsou kladeny na logistické partnery operující v oblasti logistiky olejů a maziv.

Rhenus Logistics disponuje speciálními skladovacími prostory pro skladování a manipulaci s hořlavými komoditami. Díky tomu jsme schopni poskytovat kompletní logistické služby pro výrobce a prodejce olejů a maziv od celovozových přeprav do skladů přes cross-dock pro menší odběratele až po malé zásilky koncovým spotřebitelům se službami přidané hodnoty, jakými může být například přečerpávání IBC kontejnerů či jejich čištění a vrácení výrobci.

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky