Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Rhenus Logistics CZ - Služby s přidanou hodnotou

  • Rhenus Logistics CZ - Služby s přidanou hodnotou

  • Rhenus Logistics CZ - Služby s přidanou hodnotou

Pojištění – Pro jistotu!

Přeprava zboží je velmi rizikovou činností. Každý rok dojde při přepravě ke škodám v řádu desítek miliard EUR. Odpovědnost dopravce za škody způsobené při přepravě jsou dle mezinárodních úmluv velmi omezené, viz:

Silniční přeprava

  • Dle úmluvy CMR 8,33 SDR (cca 10 EUR)/1 brutto kg zásilky
  • Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník až do výše ceny zásilky

Letecká přeprava

  • Dle Montreálského protokolu 19 SDR (cca 23 EUR)/1 brutto kg zásilky

Železniční přeprava

  • Dle úmluvy CIM 17 SDR (cca 20 EUR)/1 brutto kg zásilky

Námořní přeprava

  • Dle Hamburských pravidel 2,5 SDR (cca 3 EUR)/1 brutto kg zásilky nebo 666,67 SDR (cca 770 EUR) za zásilku
  • Dle Haagsko-Visbyských pravidel 2 SDR (cca 2,40 EUR)/1 brutto kg zásilky

To znamená, že v případě ztráty či totálního poškození zásilky o brutto hmotnosti 500 Kg a ceně 500 000 Kč převážené dle Haagsko-Visbyských pravidel bez uzavřeného zbožového připojištění nahradí dopravce škodu do výše 1 000 SDR (500 x 2 SDR) tedy cca 30 000 Kč.

Proto je vhodné, pro každou cennější zásilku, uzavírat zbožové připojištění. Společnost Rhenus Logistics nabízí výhodné zbožové připojištění kryjící všechna rizika včetně takzvané vyšší moci až do výše 110% z ceny zásilky.* Cena pojištění začíná na 0,02% z hodnoty pojištění minimálně však 60 Kč..

*Nevztahuje se na válku, stávku, vzpouru či přepravu do rizikových oblastí.

Seite drucken

Kontakt

Rhenus Logistics, s.r.o.

Infolinka: +420 311 716 111 
Obchodní odd.: +420 311 716 305

Rhenus Home Delivery s.r.o.

Zák. servis: +420 311 716 935
E-Mail: Napište nám

Naše pobočky