Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Svoris Estonia - Rhenus Svoris Press

„Rhenus Svoris“ išveš apie 2 tūkst. tonų pesticidų atliekų

Pagrindiniai projekto „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje: pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas“ vykdytojas yra Vokietijos įmonė SAVA GmgH&Co.KG, o subrangovas – UAB „Rhenus Svoris“. Projekto užsakovas – UAB “Toksika”, perkančioji organizacija –  Aplinkos projektų valdymo agentūra. Sutarties vertė yra daugiau nei 17 mln. litų, iš kurių 73 % finansuoja ES Sanglaudos fondas. Likusios lėšos – iš LR biudžeto.

Įgyvendinant sutartį planuojama surinkti ir išvežti į Vokietiją apie 2 tūkst. tonų pesticidų atliekų, o tai yra beveik 84 sunkvežimiai. Projektas bus vykdomas Kretingos rajono (Senosios Įpilties k.), Rokiškio rajono (Baušiškių k.) ir Šalčininkų rajono (Žygmantiškių k.) savivaldybių senų pesticidų atliekų kapinynuose. Taip pat, ištyrus dirvožemį tose šalies vietose, kur buvo kilę pesticidų sandėlių gaisrai, įmonė SAVA GmbH&Co.KG iškas užterštą dirvožemį, o UAB „Rhenus Svoris“ išveš. Projekto sutartyje yra taip pat numatyta išvalyti 30 pesticidų sandėlių, kuriuose buvo saugojamos pesticidų atliekos. Pesticidų tvarkymo darbus planuojama baigti iki 2009 metų pradžios.

„Veždami pavojingą krovinį – pesticidus, – atliekame tik mažą dalį darbo šios svarbios Lietuvai ir ateities kartoms misijos. Didžioji ir svarbiausia darbų dalis tenka Vokietijos kompanijai – SAVA GmgH&Co.KG. Reikėtų nuvykti į vieną iš pesticidų kapinynų vietų ir užuosti cheminį dvoką, pamatyti užterštą dirvožemį, o šalia – žaliuojantį mišką, kad suprastume, kaip svarbu kiekvienam ir iš esmės rūpintis mūsų gamta, žeme, oru,“, – pasakoja Arūnas Bertašius, UAB „Rhenus Svoris“ vadovas.

Pirmieji didžiausio Lietuvoje pesticidų kapinyno tvarkymo darbai pradėti Šalčininikų rajone, Žygmantiškių kaimo miške. Čia atidengti 8 pesticidų betoniniai bunkeriai. Pirmasis 44 tonų pesticidų atliekų krovinys pakrautas ir išvežtas sunaikinimui į Vokietiją liepos 17 dieną.

Apie „Rhenus“
„Rhenus“ grupė yra viena iš Europos logistikos kompanijų lyderių, kurios metinė apyvarta 3,3 mlrd. EUR. Kompanija turi daugiau kaip 15.000 darbuotojų ir 230 atstovybių. „Rhenus Logistics“ verslo sritys: logistikos paslaugos pagal rangos sutartis (contract logistics), krovinių logistika, uosto logistika ir visuomeninis transportas.

Print page

Contact

Rhenus Logistics OÜ

Kuma tee 1, Peetri kula, Rae vald,
EE-75312 Harjumaa, Estonia
Phone: +372 699 04 82
Fax: +372 699 04 82
info@ee.rhenus.com