Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Svoris Lithuania - Naujienos

Akcizinių prekių deklaravimas, vežant į/iš/per Lenkijos teritoriją

2017 - ųjų balandžio mėnesį Lenkijoje įsigaliojo Akcizinių prekių gabenimą reglamentuojantis įstatymas. Šis įstatymas siekia apsaugoti teisėtą prekybą numatytomis prekėmis ir užtikrinti mokesčių mokėjimą. Visą akcizinių prekių gabenimo procesą privaloma registruoti online platformoje https://puesc.gov.pl/

Kontrolės sistema  yra taikoma :

 • Skystiems degalams: transporto priemonių kurui, mazutui, dyzeliui, tepalinėi alyvai;
 • Tepalams, tirpikliams, skiedikliams, oktaninį skaičių mažinančioms cheminėms priemonėms;
 • Biodyzeliui;
 • Toksiškoms atliekoms;
 • Grynam etilo alkoholiui;
 • Sausam tabakui;
 • Augaliniam aliejui

Detalų deklaruojamų prekių sąrašą anglų kalba rasite čia , rusų kalba čia . Norime atkreipti dėmesį, kad tai nėra galutinis prekių sąrašas. Jis gali būti keičiamas Lenkijos ministerijos sprendimu, todėl raginame Jus nuolat tikrinti šią informaciją.

Akcizines prekes vežėjų kontrolės sistemoje „SENT“ privalo deklaruoti:

Krovinio siuntėjas, jei vežimas prasideda Lenkijoje; Siuntėjas pateikia SENT  deklaravimo Nr. vežėjui;

Krovinio gavėjas, jei vežimas baigiasi Lenkijoje; Gavėjas pateikia SENT deklaravimo  Nr. vežėjui;

Krovinio vežėjas, jei prekės keliauja tranzitu per Lenkiją; Užsakovas pateikia vežėjui reikalingą informaciją.

Tranzito atveju visoje Lenkijos teritorijoje vežėjas atstovauja krovinių savininkui ir registruoja prekes „SENT“ sistemoje. Tinkamai registruoti reikalinga informacija, kurią užsakovas privalo pateikti vežėjui:

 • Prekės pavadinimas;
 • CN klasė, kuriai priklauso prekė, arba PKWiU (Lenkijos prekių ir paslaugų klasifikatoriaus)
 • Deklaruojamos prekės kiekis;
 • Deklaruojamos prekės svoris (brutto);
 • Pakavimo būdas;
 • Kiekvienos pakuotės tūris;
 • Pakuočių skaičius.

Bet kokie pažeidimai susiję su akcizinių prekių pervežimu (pranešimo apie deklaruotinas prekes nepateikimas, deklaravimui reikalingų duomenų nepateikimas, duomenų neatitikimas su fiziškai vežamomis prekėmis) bus vertinami kaip monitoringo sistemos pažeidimas. Nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos bus skiriamos baudos, kurių dydis nuo 5000PLN (~ 1140 €) iki 100 000PLN (~22600 €).

Užsakovui nepateikus ar pateikus netikslius duomenis, reikalingus prekių deklaravimui „SENT“ sistemoje, Vežėjas turi teisę reikalauti atlyginti baudas ar papildomas išlaidas, susijusias su akcizinių prekių deklaravimu „SENT“ sistemoje.

Kontaktai:
Tel.: +37052932100
El. paštas: info@lt.rhenus.com
www.rhenus.com/lt/lt/

Seite drucken

Kontaktai

Rhenus Logistics UAB
Metelių g. 12,
LT-02236 Vilnius, Lietuva
Tel: +370 52 39 21 00
Faksas: +370 52 39 21 21
El. paštas: info@lt.rhenus.com

Schedule a call!