Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Svoris Lithuania - Duomenų apsauga deklaracija

Duomenų apsaugos deklaracija

I. Valdytojo pavadinimas ir adresas

Valdytojas pagal Bendrą duomenų apsaugos reglamentą ir kitus nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus valstybėse narėse, taip pat pagal kitų duomenų apsaugos įstatymų nuostatas yra:

Rhenus SE & Co. KG
Rhenus Platz 1
59439 Holzwickede
Vokietija
Telefonas: +49 (0)2301 29-0
El. paštas: info@de.rhenus.com
Interneto svetainė: www.rhenus.com

VIII. Kontaktinė forma ir kontaktinis el. pašto adresas

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir aprėptis

Mūsų interneto svetainėje yra kontaktinė forma, ja naudojantis galima susisiekti elektroniniu būdu. Jei naudotojas pasinaudoja šia funkcija, formoje įvesti duomenys yra nusiunčiami mums ir saugomi. Šie duomenys yra:

  • Tema
  • Vardas
  • El. paštas
  • Pranešimas

Jūsų sutikimas tvarkyti duomenis gaunamas nusiunčiant pranešimą, taip pat pateikiama nuoroda į šią duomenų apsaugos deklaraciją.
Taip pat galima susisiekti el. pašto adresu, kuris yra pateikiamas. Tokiu atveju yra saugomi naudotojo asmens duomenys, kurie nusiunčiami el. laišku.   
Jokie su tuo susiję duomenys nėra persiunčiami trečiosioms šalims. Duomenys yra naudojami tik siekiant apdoroti pokalbį.

2. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Teisinis pagrindas tvarkyti duomenis, kai naudotojas duoda tam sutikimą, yra BDAR 6 straipsnio 1 a) dalis.
Teisinis pagrindas tvarkyti duomenis, kurie yra perduodami, kai išsiunčiamas el. laiškas, yra BDAR 6 straipsnio 1 f) dalis. Jei pasirašant sutartį reikalingas kontaktinis el. pašto adresas, papildomas teisinis  pagrindas tvarkyti duomenis yra BDAR 6 straipsnio 1 b) dalis.

3. Duomenų tvarkymo pagrindas

Visi asmens duomenys, įrašyti formoje, naudojami tik tam, kad būtų tvarkomas pirmasis kontaktas. Jei kontaktas sukuriamas el. laiško forma, taip pat yra teisėtas ir būtinas interesas tvarkyti duomenis.
Kiti tvarkomi asmens duomenys, kai siunčiamas el. laiškas, yra naudojami tam, kad būtų užkertamas kelias netinkamam kontaktinės formos naudojimui ir kad būtų garantuotas mūsų IT sistemų saugumas.

4. Laikotarpis, kurį duomenys saugomi

Duomenys yra ištrinami, kai jų nebereikia, kad būtų pasiektas tikslas, kuriuo jie buvo surinkti. Tai galioja asmens duomenims, įvestiems kontaktinėje formoje, ir duomenims, kurie siunčiami el. paštu, kai sukuriamas atitinkamas pokalbis su naudotoju. Pokalbis baigiasi, kai iš aplinkybių matyti, kad išspręsti visi aktualūs klausimai.
Asmens duomenys, kurie taip pat gaunami siuntimo procedūros metu, ištrinami ne vėliau kaip po septynių dienų.

5. Galimybė prieštarauti ir reikalauti pašalinti duomenis

Naudotojai turi galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Jei naudotojai susisiekia su mumis el. paštu, jie gali bet kada prieštarauti jų asmens duomenų saugojimui. Tokiu atveju pokalbio tęsti negalima.  
Visi asmens duomenys, kurie saugomi susisiekiant, šiuo atveju yra ištrinami.

Revocation

You have the right to cancel your declaration of consent provided under data protection law at any time.

Datenschutzerklärung Widerrruf Standardsprache EN

Data
captcha
*mandatory

Your Enquiry

You have a question about data protection at Rhenus Logistics? Send us a message:

Datenschutz Kontakt Standardsprache EN

Data
captcha
*mandatory

Seite drucken

Kontaktai

Rhenus Logistics UAB
Metelių g. 12,
LT-02236 Vilnius, Lietuva
Tel: +370 52 39 21 00
Faksas: +370 52 39 21 21
El. paštas: info@lt.rhenus.com

Schedule a call!