Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

  • Rhenus Logistics Poland – Warehouse Logistics

  • Rhenus Logistics Poland – Freight Logistics

  • Rhenus Logistics Poland – Port Logistics

  • Rhenus Logistics Poland – High-Tech Logistics

  • Rhenus Logistics Poland – Data Logistics

Automatyzacja, Roboty, Rhenus!

Dynamiczny rozwój nowych technologii nieodwracalnie zmienił współczesne modele biznesowe, gospodarkę oraz samego człowieka. Producenci, dystrybutorzy oraz dostawcy usług logistycznych stoją dziś w obliczu konieczności ciągłej optymalizacji procesów logistycznych i kosztów zatrudnienia. Wielokanałowość sprzedaży oraz rosnące oczekiwania konsumentów wywarły istotny wpływ na rozwój i automatyzację usług logistycznych zwłaszcza w projektach e-commerce. Jak sprostać rosnącym wymaganiom rynku? Czy odpowiedzią na rosnące koszty zatrudnienia jest automatyzacja procesów magazynowych? Czy może jest nim odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi? Jak rynek pracownika wpływa na zarządzanie projektami? Kiedy automatyzacja i robotyzacja procesów ma rzeczywiście sens?

Podczas konferencji zorganizowanej przez Rhenus Logistics Automatyzacja procesów logistycznych w zarządzaniu projektami, próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: Jak rynek pracownika wpływa na zarządzanie projektami? Kiedy automatyzacja i robotyzacja procesów ma rzeczywiście sens?
Wydarzenie odbyło się 16 października br. w Hotelu Sound Garden w Warszawie i zostało oficjalnie otwarte przez Marcina Bartosza (Dyrektor Zarządzający, Rhenus Logistics) oraz Wiktora Doktór (Prezes Zarządu, Pro Progressio).
Część merytoryczną otworzyła prezentacja dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi w dużych projektach e-commerce. Kolejnym tematem wystąpienia były kierunki zmian polskiego rynku pracy z uwzględnieniem zatrudniania pracowników z Ukrainy.
Krzysztof Inglot (Prezes Zarządu, Personnel Service) przedstawił dane dotyczące migracji zarobkowej oraz zatrudniania obcokrajowców i ich postrzegania na rynku pracy w Polsce1. Nasi rodacy wciąż wyjeżdżają za granicę (obecnie 2,5 mln), a rosnąca liczba wakatów na polskim rynku wymaga kolejnych zmian w polityce wydawania oświadczeń na legalny pobyt.
Pierwszy panel dyskusyjny rozpoczął się pytaniem o największe wyzwanie w rekrutowaniu dla branży logistycznej. Wszystkie strony dyskusji mocno podkreśliły niską podaż pracowników i braki kadrowe. Marcin Paruzel (Prezes Zarządu, RES Polska) podkreślił, że trzeba się otwierać na nową siłę roboczą z Białorusi, gdyż określona liczba Ukraińców już wyjechała, czym potwierdził dane prognostyczne prezentowane tuż przed panelem. Także Wioletta Polańska (HR Business Partner, Human & Hunter) zwróciła uwagę na potrzebę szukania optymalnych rozwiązań, planowania długoterminowych działań, aby zapobiec „gaszeniu pożarów”.
Rafał Browarski (Dyrektor Oddziału, Rhenus Logistics), ze względu na dynamikę i nieprzewidywalność rynku e-commerce oraz dywersyfikację usług, zarekomendował współpracę z 7-8 agencjami. Wolny rynek sprzyja klientom, którzy mają duże możliwości wyboru – zawtórował Marcin Paruzel. W opozycji stanęli
Wioletta Polańska oraz Krzysztof Inglot, którzy twierdzą, że optymalna liczba partnerów w postaci agencji HR wynosi maks. 2-3. Należy budować zaufanie w oparciu o obustronny szacunek i dobrą komunikację, rozproszona współpraca pomiędzy kilkoma partnerami nie jest efektywna.
Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć prezentację: Innowacje, Roboty, Rhenus!, Nicolasa Lassal (Innovation Manager Warehousing Solutions-Europe, Rhenus Logistics), podczas której przybliżył on istotę innowacyjnych projektów w branży logistycznej, a także uchylił rąbka tajemnicy działalności Rhenus Logistics, przedstawiając poszczególne rozwiązania w zakresie automatyzacji, robotyzacji i digitalizacji.
Panelem zamykającym konferencję była dyskusja na temat Automatyzacji z różnych perspektyw. Zgodnie z tytułem panelu uczestnicy konferencji mieli okazję usłyszeć różne poglądy dotyczące wdrażania automatyzacji i robotyzacji w firmach.
Uczestnicy konferencji wyrazili zadowolenie z jej przebiegu i zapowiedzieli chęć udziału w kolejnych konferencjach poruszających tematykę automatyzacji i procesów logistycznych.

Wydrukuj

Rhenus Logistics S.A.

Radonice 46 B

PL 05-870 Błonie

Tel.: +48 22 463 95 00

Fax: +48 22 463 95 09

E-Mail:rhenus.logistics@pl.rhenus.com