Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

  • Rhenus Logistics Poland – Warehouse Logistics

  • Rhenus Logistics Poland – Freight Logistics

  • Rhenus Logistics Poland – Port Logistics

  • Rhenus Logistics Poland – High-Tech Logistics

  • Rhenus Logistics Poland – Data Logistics

Ziemia obiecana dla logistyki

Outsourcing usług logistycznych w Polsce

Polska z uwagi na swoje położenie geograficzne, dostępność nowoczesnej powierzchni magazynowej i atrakcyjne koszty zatrudnienia,  jest interesującym miejscem dla inwestorów zagranicznych. Według  raportów dla rynku powierzchni  magazynowych w Polsce od stycznia do końca września 2017 zostało wynajętych ponad 2,5 miliona mkw powierzchni logistycznej co daje wzrost o 15% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Nieprzerwany rozwój infrastruktury drogowej, a także otwartość na inwestycje zagraniczne mniejszych miast buduje pozytywny wizerunek polskiej gospodarki.
 W kraju nad Wisłą światowi przedstawiciele różnych branż chętnie lokują swoje międzynarodowe centra dystrybucji.  Lokalizacja centrum dystrybucyjnego brana jest szczególnie pod uwagę w przypadku projektów logistycznych dla sprzedaży online. Bliskość rynków, hubów kurierskich oraz dostępność pracowników decydują o wyborze lokalizacji. Projekty logistyczne dla e-commerce obsługują zazwyczaj kilka lub kilkanaście rynków europejskich angażując w swoje operacje zarówno operatorów logistycznych, dostawców usług kurierskich, jak też rozlicznych podwykonawców takich jak agencje pracy tymczasowej czy dostawców infrastruktury magazynowej.  Nie słabnący wzrost sprzedaży internetowej, która wypiera tradycyjne kanały sprzedaży pozwala sądzić, iż w kolejnych latach będziemy obserwować dalszy rozwój i specjalizację usług logistycznych dla sprzedaży online.
 Na rynku Polskim oprócz przedstawicieli sektora produkcyjnego czy handlu pojawiają się również nowe firmy oraz oddziały międzynarodowych operatorów logistycznych. Dla dostawców usług logistycznych obecność w Polsce zaczyna mieć strategiczne znaczenie, co świadczy o roli Polski na logistycznej mapie Europy. 

Kompleksowe rozwiązania
 Z naszego doświadczenia możemy powiedzieć, że usługi logistyki kontraktowej zazwyczaj są atrakcyjne dla firm, które mają świadomość potrzeby dalszego rozwoju i rzeczywiście chcą oddać obsługę logistyczną firmie zewnętrznej. Klient, który decyduje się na outsourcing usług logistyki kontraktowej, zazwyczaj oczekuje kompleksowej obsługi tj. magazynowania, przygotowania wysyłek pod zlecenie klienta, obsługi zwrotów i szerokiego spektrum usług o wartości dodanej. Klienci sprzedający w kanale e-commerce oczekują również szeregu dodatkowych procesów, takich jak np. personalizację zamówienia, czy też dołożenie kartki z życzeniami. Kryterium wielkości przedsiębiorstwa nie zawsze znajduje tu zastosowanie. Operator logistyczny może przedstawić rozwiązanie zarówno dla dużych jak i małych firm, dla dużych projektów logistycznych w ramach dedykowanych centrów dystrybucyjnych, jak i dla mniejszych projektów logistycznych w ramach rozwiązań typu multiuser. Współpraca z operatorem zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku to szansa na optymalizację kosztów logistycznych. Współpraca z operatorem logistycznym zapewnia dużą elastyczność procesów i stały poziom kosztów operacji logistycznych, przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

Zarządzanie zasobami
W przypadku projektów wymagających zaangażowania znaczącej liczby pracowników, uzyskanie dużej elastyczności w szczytach sezonowych staje się wyzwaniem dla wielu firm. Obecne trendy pokazują, że to zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników staje się kluczowym kryterium wyboru dostawcy usług logistycznych. Co więcej, bywają projekty które sprowadzają się do outsourcingu samych pracowników. Czynnik zasobów ludzkich ma znaczenie w przypadku dużych międzynarodowych projektach dla kanału e-commerce. Jak pokazuje nasze doświadczenie, w obsłudze kanału e-commerce największym wyzwaniem są szczyty sprzedażowe podczas których  magazyn musi kilkukrotnie zwiększyć swoją wydajność, zachowując najwyższą jakość procesów. Obsługa logistyczna sezonowości wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania, ale przede wszystkim doświadczenia, które zdobywa się latami. Wypracowanie procedur zarządzania zasobami, organizacja pracowników tymczasowych, odpowiednie planowanie infrastruktury czy reorganizacja powierzchni w magazynie wymagają czasu i zaangażowania. Obsługa sezonowych wzrostów sprzedaży jest swego rodzaju papierkiem lakmusowy który weryfikuje profesjonalizm operatora logistycznego.

Wybór dostawcy
 Outsourcing usług logistycznych jest ważnym wyborem i świadczy o pewnej dojrzałości organizacji, która chce się skoncentrować na swojej kluczowej działalności. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy decydując się na outsourcing logistyczny chcą zoptymalizować procesy, zwiększyć ich skalę lub zreorganizować logistykę całego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji  ważna jest kompleksowość rozwiązania logistycznego w ramach obsługi całego łańcucha dostaw od transportu z kraju produkcji, przez transport morski, lotniczy, lądowy, odprawy celne, magazynowanie, przygotowanie wysyłek pod zlecenie klienta hurtowego i indywidualnego, oraz obsługa zwrotów. U podstaw sukcesu każdej firmy leży zadowolenie jej klientów, a sprawnie zorganizowana logistyka jest jednym z elementów budujących pozytywny customer experience, ważny w każdym kanale sprzedaży i w każdej branży. Firmy które decydują się na zorganizowanie przetargu na usługi logistyczne powinny przede wszystkim  jasno określić swoje potrzeby i zdefiniować cele, a następnie wybrać wiarygodnego i doświadczonego dostawcę usług, który będzie elastycznie reagował na potrzeby firmy i umożliwi dalszy jej rozwój.

 

 

Wydrukuj

Rhenus Logistics S.A.

Radonice 46 B

PL 05-870 Błonie

Tel.: +48 22 463 95 00

Fax: +48 22 463 95 09

E-Mail:rhenus.logistics@pl.rhenus.com