Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Misja, wizja, polityka jakości

Misja

Mamy ambicje przekraczania oczekiwań naszych partnerów, oferując im rozwiązania najwyższej jakości zawierające wartości dodatkowe, poprzez świadczenie innowacyjnych, unikalnych usług logistyczno-dystrybucyjnych.

Wizja Firmy

 • Budowanie i utrzymywanie świadomości dzisiejszych i przewidywanych potrzeb aktualnych i przyszłych Partnerów i klientów, wykorzystując najlepsze światowe rozwiązania;
 • Realizacja usług w sposób terminowy, niezawodny, elastyczny i nieskomplikowany, tak aby w każdym działaniu starać się przekraczać oczekiwania klienta;
 • Konsekwentne budowanie kultury organizacyjnej poprzez tworzenie warunków dla przyjacielskich stosunków między ludźmi Rhenus Logistics S.A. i postaw nakierowanych na osiągnięcie zadowolenia klienta.

Polityka jakości, środowiskowa i BHP

Zapewniamy naszym klientom profesjonalne usługi, dostosowane do ich potrzeb. Dla każdego problemu logistycznego naszego klienta znajdziemy stosowne rozwiązanie. Oferowane powierzchnie magazynowe, środki transportu i inne zasoby dostosowane są do specyfiki świadczonych usług.

Ciągły wzrost poziomu jakości świadczonych usług, odpowiednie warunki składowania
i transportowania towarów oraz rozwój oferty świadczonych usług przyczyniają się do utrwalenia pozytywnego wizerunku Spółki mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy. Realizujemy to poprzez:

 • dokładne rozeznanie potrzeb naszych klientów,
 • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników spółki dla realizacji przyjętej strategii z uwzględnieniem ryzyk i szans.
 • posiadanie wykształconej i doświadczonej kadry, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
 • dążenie do spełniania wymagań Klienta na jak najwyższym poziomie, uwzględniając jego indywidualne oczekiwania,
 • posiadanie nowoczesnego wyposażenia technicznego, pozwalającego zastosować najnowsze rozwiązania logistyczne, mających na celu poprawę środowiskowych efektów działalności,
 • stałe doskonalenie procesów oraz systematyczne monitorowanie ich efektywności,
 • postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami prawa i innymi zasadami w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzeniu działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie uciążliwości dla przyrody, 
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej i BHP wszystkich pracowników i angażowaniu ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa wynikającego z zachowań pracowników własnych i kierowców naszych podwykonawców (BBS, bezpieczna jazda).

Realizacja naszych celów wspomagana jest poprzez wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001 oraz
propagowaniu bezpiecznego i bezwzględnie wolnego od środków odurzających, narkotyków i alkoholu wykonywania obowiązków zawodowych.

Niniejsza Polityka jakości i środowiskowa jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników firmy.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do ochrony środowiska oraz zapewnienia zasobów i środków na realizację niniejszej Polityki oraz utrzymanie zintegrowanego systemu zarządzania.

Wydrukuj

Rhenus Logistics S.A.

Radonice 46 B

PL 05-870 Błonie

Tel.: +48 22 463 95 00

Fax: +48 22 463 95 09

E-Mail:rhenus.logistics@pl.rhenus.com