Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Rhenus Logistics S.A.

Rhenus Logistics S.A. z siedzibą: ul. Puławska 99, 02 – 595 Warszawa, NIP: 1180091073, REGON: 011220115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000071960, wysokość kapitału zakładowego: 11 585 700 zł, w całości wpłacony.

Wydrukuj

Rhenus Logistics S.A.

Radonice 46 B

PL 05-870 Błonie

Tel.: +48 22 463 95 00

Fax: +48 22 463 95 09

E-Mail:rhenus.logistics@pl.rhenus.com