Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Uslugi

Przechowywanie i archiwizacja dokumentów

W XXI wieku informacja to jeden z najważniejszych zasobów biznesowych, co przekłada się na konieczność ich ochrony w celu zagwarantowania ciągłości działania i utrzymania konkurencyjnej pozycji rynkowej oraz zgodności z wymogami prawnymi i wymogami wizerunku organizacji. Systematyczne porządkowanie i ewidencjonowanie powstającej dokumentacji to wymóg dzisiejszego świata. Rhenus Data Office Polska oferuje kompleksową archiwizację (porządkowanie) wszelkiej dokumentacji kategorii niearchiwalnej B (w tym dokumentacji technicznej czy akt osobowych), a także materiałów archiwalnych kategorii A.

Nieustannie też rośnie znaczenie samego przechowywania dokumentów, a firmy stają przed wyzwaniem sprostania nowym regulacjom prawnym i organizacyjnym dotyczących przechowywania danych i zarządzania nimi. W procesie tym decydującą rolę odgrywa ochrona danych, gdzie bezpieczeństwo dokumentów staje się najwyższym priorytetem. Problem w tym, że większość organizacji nie posiada w tym zakresie stosownej wiedzy fachowej i odpowiedniego wyposażenia, a kolejne zabezpieczenia związane z dokumentacją przekładają się na wzrost nakładów administracyjnych.

Dla Rhenus Data Office Polska archiwizacja i przechowywanie dokumentów to kluczowe obszary kompetencji, w ramach których klienci mogą skorzystać z szerokiej gamy zróżnicowanych usług. Zapewniamy pełną przejrzystość działań, oferujmy dostęp do fachowej wiedzy i wdrażamy standardowe procesy pracy, co przekłada się na optymalizację kosztów i poprawę bezpieczeństwa.

Więcej informacji o usługach archiwizacji:
http://www.rhenus-data.pl/oferta/archiwizacja-dokumentow.html

Więcej informacji o usługach przechowywania dokumentów:
http://www.rhenus-data.pl/oferta/przechowywanie-dokumentow.html

Kancelaria pocztowa

Kancelaria pocztowa to jedna z kluczowych, aczkolwiek niedocenianych funkcji w przedsiębiorstwie. To ona decyduje o jakości i tempie przepływu informacji wewnętrznych i zewnętrznych, często powiązanych ze znaczącymi budżetami. Rhenus Data Office Polska oferuje wyspecjalizowane usługi przejęcia i/lub wdrożenia procesów kancelarii pocztowej, gwarantując klientom usprawnienie procesów zarządzania dokumentacją na bazie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań, przy jednoczesnym przyśpieszeniu załatwiania spraw, zapewnieniu właściwego zabezpieczenia danych i obniżeniu kosztów administracyjnych.

Więcej informacji o usługach kancelarii pocztowej:
http://www.rhenus-data.pl/oferta/kancelaria-pocztowa.html

Skanowanie i digitalizacja

Na co dzień dokumenty papierowe nadal odgrywają niezwykle ważną rolę. Co ciekawe, objętość zasobów papierowych, takich jak faktury, umowy, reklamacje czy zamówienia nieustannie rośnie, stanowiąc jednocześnie nie lada wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Wychodząc mu naprzeciw, Rhenus Data Office Polska tworzy i wdraża procesy oparte na elektronicznym obiegu dokumentów, oferując możliwość połączenia świata dokumentów fizycznych i cyfrowych. Warto pamiętać, że masowe skanowanie dokumentów papierowych i włączanie ich do elektronicznego obiegu dokumentów w sposób istotny przekłada się na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności pracy.

Więcej informacji o usługach digitalizacji:
http://www.rhenus-data.pl/oferta/digitalizacja-dokumentow.html

Niszczenie nośników informacji

W erze informacji dane stanowią podstawę większości działań konkurencyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Ilość tworzonych i przetwarzanych każdego dnia informacji jest obecnie tak ogromna, a sposób ich wykorzystywania tak różnorodny, że wymaga zastosowania nie tylko efektywnych sposobów przetwarzania, lecz przede wszystkim metod bezpiecznego niszczenia. Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem zapewnienia skutecznej i zgodnej z prawem kompleksowej ochrony wszelkich danych zawierających wrażliwe informacje o przedsiębiorstwie, jego pracownikach i/lub klientach. Wiele firm nie posiada w tym zakresie stosownej wiedzy fachowej i odpowiedniego zaplecza, a wdrażanie skutecznych rozwiązań niszczenia nośników informacji prowadzi do zwiększania kosztów administracyjnych. Wydaje się zatem, że sposobem na rozwiązanie problemu może być powierzenie obsługi bezpiecznej zbiórki i niszczenia dokumentów wyspecjalizowanemu dostawcy usług outsourcingowych, jakim jest Rhenus Data Office Polska.

Więcej informacji o usługach digitalizacji:
http://www.rhenus-data.pl/oferta/niszczenie-nosnikow-informacji.html

Osuszanie (ratowanie) dokumentów

Ważne dokumenty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Jednak nawet starannie wybrane i dostosowane miejsce przechowywania może okazać się niewystarczające w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pęknięta rura kanalizacyjna, zalanie środkami gaśniczymi, czy powódź. Wówczas szybkie działanie staje się najważniejsze, aby móc odzyskać cenne informacje.

Rhenus Data Office Polska zapewnia pomoc w nagłych sytuacjach, dokonując szybkiego zamrożenia dokumentów, a następnie usunięcia wody metodą sublimacji. Proces zamrożenia dodatkowo hamuje postępowanie procesów biologicznych, chemicznych i mechanicznych, a suchy materiał jest następnie poddawany jest promieniowaniu gamma, które uwalnia dokumenty od niebezpiecznych mikroorganizmów, które mają wpływ na dalsze przechowywanie osuszonych dokumentów.

Więcej informacji o usługach osuszania dokumentów:
http://www.rhenus-data.pl/oferta/osuszanie-dokumentow.html

Wydrukuj

Kontakt Rhenus Data Office

Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 66
05-830 Nadarzyn
Tel.: +48 22 331 23 31
Fax: +48 22 715 07 17
e-mail: info@rhenus-data.pl
www.rhenus-data.pl