Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Niszczenie nośników informacji

W erze informacji dane stanowią podstawę większości działań konkurencyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Ilość tworzonych i przetwarzanych każdego dnia informacji jest obecnie tak ogromna, a sposób ich wykorzystywania tak różnorodny, że wymaga zastosowania nie tylko efektywnych sposobów przetwarzania, lecz przede wszystkim metod bezpiecznego niszczenia. Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem zapewnienia skutecznej i zgodnej z prawem kompleksowej ochrony wszelkich danych zawierających wrażliwe informacje o przedsiębiorstwie, jego pracownikach i/lub klientach. Wiele firm nie posiada w tym zakresie stosownej wiedzy fachowej i odpowiedniego zaplecza, a wdrażanie skutecznych rozwiązań niszczenia nośników informacji prowadzi do zwiększania kosztów administracyjnych. Wydaje się zatem, że sposobem na rozwiązanie problemu może być powierzenie obsługi bezpiecznej zbiórki i niszczenia dokumentów wyspecjalizowanemu dostawcy usług outsourcingowych, jakim jest Rhenus Data Office Polska.

Więcej informacji o usługach digitalizacji:
http://www.rhenus-data.pl/oferta/niszczenie-nosnikow-informacji.html

Wydrukuj

Kontakt Data

Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 66
PL 05-830 Nadarzn
Tel.: + 48 22 331 23 31
Fax: + 48 22 715 07 17

E-Mail: info.data@pl.rhenus.com
www.rhenus-data.pl