Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Przechowywanie i archiwizacja dokumentów

W XXI wieku informacja to jeden z najważniejszych zasobów biznesowych, co przekłada się na konieczność ich ochrony w celu zagwarantowania ciągłości działania i utrzymania konkurencyjnej pozycji rynkowej oraz zgodności z wymogami prawnymi i wymogami wizerunku organizacji. Systematyczne porządkowanie i ewidencjonowanie powstającej dokumentacji to wymóg dzisiejszego świata. Rhenus Data Office Polska oferuje kompleksową archiwizację (porządkowanie) wszelkiej dokumentacji kategorii niearchiwalnej B (w tym dokumentacji technicznej czy akt osobowych), a także materiałów archiwalnych kategorii A.

Nieustannie też rośnie znaczenie samego przechowywania dokumentów, a firmy stają przed wyzwaniem sprostania nowym regulacjom prawnym i organizacyjnym dotyczących przechowywania danych i zarządzania nimi. W procesie tym decydującą rolę odgrywa ochrona danych, gdzie bezpieczeństwo dokumentów staje się najwyższym priorytetem. Problem w tym, że większość organizacji nie posiada w tym zakresie stosownej wiedzy fachowej i odpowiedniego wyposażenia, a kolejne zabezpieczenia związane z dokumentacją przekładają się na wzrost nakładów administracyjnych.

Dla Rhenus Data Office Polska archiwizacja i przechowywanie dokumentów to kluczowe obszary kompetencji, w ramach których klienci mogą skorzystać z szerokiej gamy zróżnicowanych usług. Zapewniamy pełną przejrzystość działań, oferujmy dostęp do fachowej wiedzy i wdrażamy standardowe procesy pracy, co przekłada się na optymalizację kosztów i poprawę bezpieczeństwa.

Więcej informacji o usługach archiwizacji:

http://www.rhenus-data.pl/oferta/archiwizacja-dokumentow.html

Więcej informacji o usługach przechowywania dokumentów:
http://www.rhenus-data.pl/oferta/przechowywanie-dokumentow.html

Wydrukuj

Kontakt Data

Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 66
PL 05-830 Nadarzn
Tel.: + 48 22 331 23 31
Fax: + 48 22 715 07 17

E-Mail: info.data@pl.rhenus.com
www.rhenus-data.pl