Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Rozwiązania transportowe dla branż

Firma Rhenus Logistics specjalizuje się w obsłudze szeroko rozumianego przemysłu w ramach projektów standardowych jak też dedykowanych rozwiązań logistycznych. Rhenus realizuje kompleksową obsługę logistyczną.
W ramach  krajowej i międzynarodowej sieci dystrybucyjnej Rhenus oferuje paletowe przesyłki drobnicowe, a także transporty LTL i FTL. W ofercie Rhenus znajdują się również przesyłki dłużyc i towarów przestrzennych, a także dostawy  wraz z usługą dodatkową np. rozładunek przez kierowcę. Projekty niestandardowe niejednokrotnie uwzględniają dostawy ponadgabarytowe, dostawy JiT na inwestycje lub dostawy na linie produkcyjne do fabryk. W ramach usług dedykowanych Rhenus świadczymy usługi magazynowe, usługi typu cross-dock lub inne usługi dodatkowe na życzenie klienta.

Logistyka w branży budowlanej

Dostawy dla branży budowlanej realizowane są w ramach drobnicowej sieci transportowej Rhenus dla przesyłek paletowych, a także jako dedykowane dostawy na inwestycje, które wiążą się m. in. z uzyskaniem pozwoleń na przewóz. Wśród obsługiwanych towarów znajdują się komponenty do produkcji  dla branży budowlanej, wyroby gotowe oraz specjalistyczne maszyny budowlane. Złożoność procesu realizacji usługi transportowej dla branży budowlanej różni się w zależności od projektu i jego sezonowości. Logistyka dla branży budowlanej to również transporty gabarytowe i transporty specjalistyczne dużych urządzeń lub elementów konstrukcyjnych na inwestycje. Wśród klientów którzy zaufali Rhenus są  firmy produkujące zaprawy, kleje i szeroko rozumianą chemię budowlaną wymagającą transportu w temperaturze kontrolowanej.

Logistyka w branży chemicznej

Rhenus Logistics świadczy kompleksowe rozwiązania transportowe dla branży chemicznej z zakresu zarządzania zapasami, realizacji transportu krajowego i międzynarodowego w systemie drobnicowym LTL i FTL. Międzynarodowe i krajowe systemy dystrybucyjne Rhenus są dostosowane do wymogów branży chemicznej w tym również do realizowania transportu towarów niebezpiecznych ADR.  Międzynarodowe i krajowe systemy dystrybucyjne Rhenus pracują w oparciu o system jakości SQAS oraz ISO 9001:2008.
Wieloletnie doświadczenie oraz sprawdzone procedury w zakresie logistyki dla branży chemicznej są gwarancją bezpieczeństwa i jakości w całym łańcuchu dostaw. Transporty towarów wrażliwych realizowane są  zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT), która obejmuje również branżę chemiczną. Rhenus oferuje również szereg usług wartości dodanej dla branży chemicznej w tym dostawy z przepompowaniem, a także zarządzanie opakowaniami zwrotnymi DPPL na terenie całego kraju.

Logistyka w branży automotive

Złożone międzynarodowe łańcuchy dostaw w branży automotive wymagają doświadczenia i precyzyjnej organizacji. Zachowanie minimalnego zapasu surowców w obrębie linii produkcyjnej oraz zarządzanie dostawami komponentów na linie produkcyjne wymagają doświadczenia oraz niezawodnego systemu dystrybucji drogowej.
Rhenus specjalizuje się w dedykowanych rozwiązaniach dla branży automotive realizując dostawy w serwisach Milk Run, JiT i JiS oraz dostawy ekspresowe. W kompetencjach Rhenus leży również zarządzanie zapasami magazynowymi i dostawami na  linie produkcyjne, a także kontrola jakości i elementy przygotowania komponentów do produkcji.

Wydrukuj

Rhenus Logistics S.A.

Radonice 46 B

PL 05-870 Błonie

Tel.: +48 22 463 95 00

Fax: +48 22 463 95 09

E-Mail: info@pl.rhenus.com

Kontakt A&O

Rhenus Logistics S.A.

uL. Migdałowa 4, lok. 60, kl. E
PL 02-796 Warszawa
Tel.: +48 22 123 9632
Fax: +48 22 123 9630

networksupport.ocean@pl.rhenus.com

networksupport.air@pl.rhenus.com