Nasze lokalizacje

Tutaj możesz wyszukać lokalizacje w których jest obecna Grupa Rhenus. Możesz nas znaleźć wybierając kraj, konkretną lokalizację Rhenus, obszar biznesowy, a także Twoją lokalizację.

Usługi magazynowe dla transportu drogowego

Obsługa logistyczna w transporcie różni się w zależności od obsługiwanych rynków, branż, a także oczekiwań klientów. Rhenus posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu dostosowanych rozwiązań i integrowaniu wielu kanałów dystrybucji. Połączenie  międzynarodowej sieci dystrybucyjnej Rhenus z krajowym systemem transportowym daje szerokie możliwości w zakresie przeładunków, konsolidacji przesyłek krajowych i międzynarodowych oraz usług dodatkowych.

Usługi logistyczne w łańcuchu dostaw

Logistyka złożonych łańcuchów dostaw obejmuje również usługi magazynowe dla transportu takie jak magazynowanie i czasowe składowanie, usługi cross-dock, usługi wartości dodanej (VAS) oraz konsolidacja przesyłek. Cross-docking dla międzynarodowych projektów logistycznych uwzględnia szereg usług dodatkowych takich jak etykietowanie, przepakowanie, konsolidację asortymentów czy też procedury celne.  
W ramach projektów transportowych firma Rhenus dostarcza elastyczne rozwiązania logistyczne dla transportu krajowego i międzynarodowego, a także szereg usług towarzyszących międzynarodowej dystrybucji towarów.

Zintegrowana logistyka

Rhenus jest kompleksowym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych. W ofercie świadczonych usług znajdują się: usługi składowania i zarządzania zapasami magazynowymi, krajowa i międzynarodową dystrybucja  drobnicowa, a także transporty LTL i FTL. Pełna integracja systemu magazynowego z systemem transportowym, a także jednostki magazynowe w kluczowych lokalizacjach umożliwiają sprawną obsługę logistyczną projektów transportowych i magazynowych. Składowanie towarów w magazynach będących integralną częścią rozbudowanej sieci transportowej pozwala na szybką realizację dostaw ekspresowych i pozwala na elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie na dany asortyment.

Wydrukuj

Rhenus Logistics S.A.

Radonice 46 B

PL 05-870 Błonie

Tel.: +48 22 463 95 00

Fax: +48 22 463 95 09

E-Mail: info@pl.rhenus.com

Kontakt A&O

Rhenus Logistics S.A.

uL. Migdałowa 4, lok. 60, kl. E
PL 02-796 Warszawa
Tel.: +48 22 123 9632
Fax: +48 22 123 9630

networksupport.ocean@pl.rhenus.com

networksupport.air@pl.rhenus.com