Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Svoris Estonia - Ladustamise logistika

Ladustamise logistika

Kaupade hoiustamist vajavatel ettevõtetel tekib tihtipeale oluline küsimus – mida teha, kas soetada endale laokompleks või ehk rentida? Või ehk lihtsalt laoteenuseid sisse osta? Kuigi siiamaani arvatakse, et oma asi on rendivarast odavam, võib personalikulude ja lao ülalpidamiskulude kokkulöömisel tihtipeale selguda, et oma ladu pole hoopiski mitte lahenduseks. Praktika näitab õige sageli, et logistikafirmade poolt osutatavad laoteenused võimaldavad haldus-ja ekspluatatsioonikulusid tunduvalt kokku hoida, ning seetõttu saab ettevõtte põhitegevusele hoopiski suuremat tähelepanu pöörata. Ühtaegu on tagatud teenuste kvaliteet ja optimaalne töökorraldus.

Meie firma on rahvusvahelise ettevõtete grupi „Rhenus Logistics”, mille asutamisest on möödunud juba 100 aastat, üheks osaks. Pikaajalise tegevuse kestel talletatud kogemuste ja logistika-alaste uuenduste edasiandmine/igapäevane rakendamine on „Rhenus Logistics” tegevuse aluseks, tagades tipp-standarditele vastavate ning turvaliste teenuste osutamise.

Laoteenused

Juba 24 aastat Leedu turul töötav UAB „Rhenus Logistics” on antud aastate kestel talletanud igakülgsed kogemused kaupade hoiustamisteenuste alal. Riias asuvad ettevõtte laod osutavad kolme liiki hoiustamisteenuseid:

 • CROSS DOCK teenused – kaupade/veoste sihtkohapõhine ümberlaadimine või ümberlaadimine/sorteerimine (kaupade/veoste konsolideerimine).
 • Euroopa Liidu kaupade hoiustamisteenused, lähtudes klientide individuaalsetest nõuetest;
 • EL mitte-liikmesriikide kaupade hoiustamisteenused (tollilaod, tollijärgne järelvalve).

Kaupade hoiustamisel optimiseeritakse tööprotsesse, ühtaegu toimub kaupade kohta käiva infovahetuse täielik automatiseerimine, seepärast on antud aja jooksul võimalik suurendada töömahtusid, tagades teenuste esmaklassilise kvaliteedi. Täielikult integreeritud ladude ohjamis-ja arvestussüsteem EQUINOX VISION6 võimaldab igal kliendil hallata ladudes olevaid kaubajääke, kindlaks määrata vajalikke teenuseid, kontrollida töökorraldust ning saada teostatud laooperatsioonide kohta käivaid üksikasjalikke aruandeid. Ladude efektiivsel haldamisel kasutatakse süsteemi integreeritud tolliprogramme, tööaja arvestuse-ja transpordiohjeprogramme, dokumentide arhiveerimisprogramme ning muid kontrollprogramme. Vajaduse korral võivad antud programmid teostada operatsioonide seiret, kontrollida kvaliteeti ning vähendada üldhalduskulusid.

3PL ladude logistikateenuseid

Lisaks eeltoodule osutame kõiki 3PL ladude logistikateenuseid:

 • kaupade säilitamine;
 • kaupade sorteerimine ja pakkimine;
 • kaupade markeerimine, etikettide ja kleebiste liimimine;
 • kaupade tuvastamiseks ette nähtud triipkoodide kasutamine;
 • kaupade tellimuspõhine komplekteerimine, lähtudes LIFO, FIFO, FEFO kriteeriumitest;
 • kaubajääkide haldamine;
 • tööprotsesside jälgimine videokaamerate abil;
 • minimaalse +5 °C temperatuuri hoidmine;
 • tollialane vahendustegevus.

Kaubaterminaali-kaupade/veoste laadimisteenused

UAB „Rhenus Logistics” tegutseb juba 24 aastat rahvusvahelisel logistikaturul, pakkudes kaubaterminaaliteenuseid e. Cross-dock teenuseid. Cross-dock kujutab endast sorteerimisprotsessi, mille raames vastuvõetud kaupu ei ladustata kaubaladudesse või säilitustsoonidesse, vaid valmistatakse ette koheseks ärasaatmiseks tellijatele või teistesse ladudesse. Nimetatud teenus on eriti aktuaalne autoparke haldavatele veostevedajatele, et kokku hoida veostevedudega seotud kulusid, samuti ekspedeerimisfirmadele, sest antud teenus võimaldab teostada kauba(veoste)voogude sorteerimist erinevate transpordiliikide vahel (intermodaalne transport).

Pikaajaline kaubaterminaaliteenuste osutamine on võimaldanud ühtaegu talletada erinevalt pakitud kaupade/veoste laadimisega seotud kogemusi:

 • Üle 5 tonni kaaluvate veoste/pakkide laadimine;
 • Mitmesuguste pakkide käsitsi-ja mehaniseeritud laadimine: kaubaalused, kastid, rullid, profiilid, seadmed, tünnid jne.;
 • Kaupade/Veoste seire jälgimissüsteemide abil:
  • Videojälgimissüsteem kuusalvestiste säilitamisega;
  • Konkreetse paki jaoks ette nähtud triipkoodide süsteem;
  • Saabunud kahjustatud paki fotografeerimine;
  • Pakkide kaalumine, mõõtmine.

„Rhenus Logistics” grupi osana teostame regulaarset logistikaalaste kogemuste ja innovatiivsete lahenduste edasiandmist, tagades professionaalsetele, esmaklassilistele standarditele vastavate kaubaterminaaliteenuste osutamise.

Seite drucken

Kontakt

EE Contact Margin WL EE

Details
captcha

Kontakt

Rhenus Logistics OÜ

Kuma tee 1, Peetri küla, Rae vald,
EE-75312 Harjumaa,
Estonia
Phone: +372 699 04 82
Fax: +372 699 04 82
info@ee.rhenus.com