Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Svoris Estonia - Kodumaised veod

Kodumaised veod

OU „Rhenus Logistics” osutab usaldusväärseid ja kvaliteetseid veoteenuseid veoste ja saadetiste tarnimiseks suvalistesse sihtpunktidesse Eesti Vabariigis. Kohalikud veosed raames pakutakse järgmisi transporditeenuseid:

 • kaupade sorteerimine/konsolideerimine;
 • dokumentide ettevalmistamine/koostamine;
 • ohtlike veoste veod;
 • FCL/täiskonteinerite ja LCL/osakonteinerite veosed;
 • eritransport: suuremõõtmeliste ja raskeveoliste lastide veoks ette nähtud transport; temperatuuri säilitavad (reefer) konteinerid kergesti riknevate kaupade veoks;
 • veoste seire;
 • pakkimisteenused;
 • veoste säilitamine;
 • kindlustamine;
 • veosteveoalane nõustamine.

„Rhenus Logistics” kohalike veoste raames teostatakse järgmisi veoseid:

 • kaubaalustel pakitud veosed;
 • mittestandardselt pakitud veosed.

Kohalikel marsruutidel teostatavate veostevedude jaoks ette nähtud sõidukid valimisel lähtutakse veoste spetsiifikast. Kohalike veoste raames võime pakkuda ohtlike veoste vedudeks ette nähtud transporti või temperatuuri säilitavad (reefer) konteinerid kergesti riknevate kaupade veoks Lisaks sellele võime pakkuda ebastandardsete vedude jaoks ette nähtud transporti – laadimist võib teostada küljelt ja pealt. Kõik veoautod on varustatud statsionaarsete tõsteseadmetega ja hüdrokärudega. Kliendi juurde saabudes võib isegi ilma spetsiaalse laadimisrambita raskeid pakendeid hõlpsasti maha laadida. Väikesaadetiste (pakkide) tarnimine toimub koostöös väikesaadetiste kohaletoimetamist teostava kullerfirmaga, seepärast võime väikesaadetisi isegi eraisikutele tarnida. Klientide erisoovide rahuldamiseks pakkume individuaalseid lahendusi ning koostame individuaalmarsruute.

Kõik veoste liikumisetapid (pealelaadimine, ümberlaadimine, tarnimine/kohaletoimetamine, dokumentide edastamine jne) registreeritakse transpordijuhtimisprogrammis, see võimaldab hiljem jälgida iga veose kulgemiskäiku. Vastuvõtja allkirjadega saatelehed (P.O.D.) skäneeritakse ja säilitatakse elektroonilises arhiivis. Kõikidel sõidukitel on statsionaarsed seiresüsteemid, mis aitavad reaalajas kontrollida sõidukite liikumissuunda/seirata veoste kulgemist/asukohta.

„Rhenus Logistics” grupp kuulub System Alliance Europe (edaspidi tekstis-SAE) liikmete hulka. tütarstruktuuriks. SAE on asutatud Euroopa logistikafirmade poolt, eesmärgiks – veostevoogude koondamine ning iga partneri teenuste kvaliteedi kontrollimine. SAE koondab praeguseks 61 ettevõtet 32 riigist ja 195 vastavat allüksust. „Rhenus Logistics” on Balti riikides alates 2009 aastast ainuke SAE partner. SAE partnerfirmade teenused on esmaklassilise kvaliteediga ning operatiivsed – veoste kohaletoimetamine toimub 24-48 tunni jooksul.

„Rhenus Logistics” hoolitseb selle eest, Teie veosed jõuaksid turvaliselt ja õigeaegselt kõikides suurimates Eesti linnades olevate adressaatideni. Kuna me oleme SAE partnerid, siis võime riigisisestel marsruutidel tagada esmaklassilise kvaliteediga ja operatiivsed veostevedude teenused.

Seite drucken

Kontakt

EE Contact Margin Distribution EE

Details

Kontakt

Rhenus Logistics OÜ

Kuma tee 1, Peetri küla, Rae vald,
EE-75312 Harjumaa,
Estonia
Phone: +372 699 04 82
Fax: +372 699 04 82
info@ee.rhenus.com