Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

 • Rhenus Svoris Estonia - Lennuveod ja mereveod

 • Rhenus Svoris Estonia - Lennuveod ja mereveod

Lennuveod ja mereveod

Rahvusvahelisi veoseid transpordime ka lennu- ja meretranspordiga.

Rahvusvaheliste kaubavedude teostamiseks kasutatakse ka õhutransporti. Euroopas/Euroopast toimetatakse kaubad õhutranspordiga kohale 2-3 tööpäeva jooksul, Kaug-Ida regiooni/Kaug-Ida regioonist toimetatakse kaubad kohale 5-7 tööpäeva jooksul, USAs/USAst -7-9 tööpäeva jooksul. Kui kaupu pole võimalik otsesaadetistega kohale toimetada, siis kasutatakse rahvusvaheliste saadetiste tarnimiseks õhu-ja maismaatranspordi kombineerimist.

Lisaks eeltoodule kasutatakse rahvusvaheliste kaubavedude teostamiseks ka meretransporti. Meretransporti kasutatakse rahvusvaheliste kaubavedude teostamiseks Kaug-Ida, Euroopa ja USA vahelistel meremarsruutidel. Euroopa ja USA tähtsamate sadamate ning Hiina suuremate sadamate vahel on regulaarsed marsruudid: laevaliiklus toimub mitmeid kordi nädalas. Kaug-Ida riikides (Hiinas, Indias jne.) asutatud „Rhenus  Logistics” esindused tagavad meretranspordiga tarnitavate kaupade/veoste kiire ja turvalise kohaletoimetamise.

Lennuveod

„Rhenus Logistics” pakub klientidele kiireimat ja turvaliseimat transpordiliiki – õhutranspordiga teostatavaid kaubavedusid. Õhutranspordiga teostatavate kaubavedude raames pakutakse järgmisi teenuseid:

 • kaupade/veoste tarnimine „uksest ukseni”;
 • ohtlike veoste kohaletoimetamine, suuremõõtmeliste ja raskeveoliste lastide veod;
 • kaupade/veoste konsolideerimine;
 • täielik tolliprotseduuride pakett;
 • kaupade liikumise kohta käiv informatsioon; kaupade asukoha seire reaalajas;
 • kaupade/veoste kindlustamine;
 • kaubavedude alane nõustamine.

Üheks õhutranspordiga teostatavate kaubavedude suureks eeliseks on lühike transiidiaeg. Euroopa piirilt toimetame kaubad/veosed „uksest ukseni” 2-3 tööpäeva jooksul, Kaug-Idast – 5-7 tööpäeva jooksul, USA-st – 7-9 tööpäeva jooksul. Me toimetame Teie kaubad/veosed ükskõik millisesse lennuühendust omavasse maailma sihtpunkti.

Kui Te soovite oma kaupu/veoseid toimetada mingisse Euroopas asuvasse sihtpunkti, kuid otsest lennuühendust pole, siis võime pakkuda õhutranspordi ja maismaatranspordi kombineeritud kasutamise. Euroopa suurimatesse lennujaamadesse (Frankfurt, Kopenhaagen, Helsinki) saabunud veos toimetatakse maismaatranspordiga Vilniuse lennujaama. Vilniuses toimub kauba/veose tellimuspõhine sorteerimine/komplekteerimine, kaubad/veosed saadetakse saatja sadamasse. Saaja sadamas toimub kaupade/veoste sorteerimine ning kohaletoimetamine, kasutades vastavat õhutransporti.

Õhutranspordiga teostatav kaubavedu erineb standardiseeritud meretranspordist või maismaatranspordist. Õhutranspordi kasutamisel on väga oluliseks kriteeriumiks veose mõõdud: lennuliinidel on veose kõrgus piiratud (kuni 1,5-2 m). Pakkide optimaalseks kõrguseks on 1-1,1 m. Õhutranspordi valimisel tuleb lähtuda sellest, et ühesuguse kaalu korral on kõrgema veose hind on kõrgem. Veose 1m3 vastab 167 kilogrammile. Õhutranspordiga tarnitava veose kaal võib olla paarist kilogrammist kuni mitme tonnini.

Õhutranspordiga teostatavate kaubavedude korral kasutatakse teistsuguseid turvanõudeid: veoseid/kaupu kontrollitakse röntgeniga, vajaduse korral võidakse kaupapakk/konteiner lahti võtta. Seejuures esitatakse õhutranspordiga teostatavate kaubavedude korral rangemaid turvanõudeid ka ohtlike veoste, vedelike ja magnetkiirgusega toodete suhtes. Taoliste veoste/kaupade tarnimisel on nõutavad spetsifikatsioonid ja vastavad kirjeldused, mille alusel lennukompanii otsustab, kas taolisi kaupu võib lennukiga transportida. Kui seda pole võimalik teostada, siis pakub „Rhenus Logistics” mingi muu optimaalse lahenduse ning toimetab Teie kauba/veose kohale eritellimuse alusel.

„Rhenus Logistics” hoolitseb selle eest, et Teie kaubad/veosed õigeaegselt ja turvaliselt kohale jõuaksid. „Rhenus Logistics” esinduste hästitoimiv logistiline infrastruktuur tagab õhutranspordiga teostatavate kaubavedudega seotud kõikide küsimuste – dokumentide koostamise, veose saatmise ja vastuvõtmise – operatiivse lahendamise. Kvaliteetsete teenuste tagamiseks on klientide vajadused ja soovid meie jaoks oluliseks kriteeriumiks.

Mereveod

„Rhenus Logistics” grupi globaalne võrgustik tagab Teie veoste/kaupade õigeaegse ja turvalise kohalejõudmise meretranspordiga. Meretranspordiga teostatavate kaubavedude raames pakutakse järgmisi teenuseid:

 • FCL/täiskonteinerite ja LCL/osakonteinerite veosed; Kaug-Iga ja Kesk-Ida piirkonda ning vastupidi, Põhja-Ameerikasse ja Lõuna-Ameerikasse ning vastupidi, Vahemere piirkonna riikidesse ja vastupidi;
 • ohtlike veoste kohaletoimetamine, mitte-standardsete veoste kohaletoimetamine; suuremõõtmeliste ja raskeveoliste lastide veod; temperatuuri säilitavad (reefer) konteinerid kergesti riknevate kaupade veoks;
 • veoste/kaupade  kaupade/veoste sihtkohapõhine ümberlaadimine või ümberlaadimine (kaupade tellimuspõhine komplekteerimine), konsolideerimine, hoiustamine saatja riigis;
 • kõik tolliprotseduurid;
 • kaupade liikumise kohta käiv informatsioon; kaupade asukoha seire reaalajas;
 • kaupade/veoste kindlustamine;
 • kaubavedude alane nõustamine.

Peamised meremarsruudid ühendavad Kaug-Ida ning Euroopa ja USA sadamaid. Hiinale kuulub esikoht kaubaekspordi mahu osas, seepärast on ühendavad tähtsaimaid Hiina, Euroopa ja USA sadamaid püsimarsruudid: laevaliiklus toimub mitmeid kordi nädalas.

Kaug-Ida riikides (Hiinas, Indias jne.) asutatud „Rhenus Logistics” esindused tagavad kaubasaatjate ja kaubasaajate vahelise operatiivse suhtlemise. Erinevates riikides tegutsevad koostööpartnerid võimaldavad veoste/kaupade saatjariikides osutada järgmisi kompleksteenuseid:

 • dokumentide koostamine/ettevalmistamine;
 • ekspordi vormistamine;
 • kaupade/veoste tarnimine sadamasse;
 • ettevõtte laiaulatuslik maismaatranspordi taristu võimaldab teostada kaubavedusid Euroopasse ja SRÜ riikidesse ning vastupidi.

Meretranspordiga teostatavad kaubaveod on üheks ökonoomsemaks kaubavedude võimaluseks sel juhul, kui ajategur pole määrav. Meretransport võimaldab kaupa tarnida väga kaugete vahemaade taha. Seejuures võib tarnida temperatuuri säilitavaid (reefer) konteineried kergesti riknevate kaupade veoks. Kaupade/veoste mahust ja liigist lähtudes võib valida vastava suurusega ja tüübiga konteinereid. Standardkonteinerite pikkuseks on 20-40 jalga. Nimetatud konteinerites võib vedada kaupa/veoseid 32-67m3. Eriveoste tarbeks võime pakkuda kõrgendatud (40 jalga) merekonteinereid, kuhu võib laadida kuni 76m3 ulatuses kaupu.

Merekonteineritega võib tarnida raskeid veoseid. Veose maks.kaal: kuni 25-30 tonni, tavajuhtudel lastitakse maks.18-21 tonni – see sõltub maismaatranspordiga teostatavate konteinervedude suhtes sätestatud piirangutest. Pakume suurepäraseid lahendusi suuremõõtmeliste veoste veoks: open top ja flat-rack konteinereid: veoste lastimine ülalt või külje pealt.

Meretransporti kasutatakse samuti osakonteinerite veoks. „Rhenus Logistics” terminaalis toimub kaupade tellimuspõhine komplekteerimine, kaubad/veosed saadetakse saatja sadamasse. Saaja sadamas toimub kaupade/veoste sorteerimine ning kohaletoimetamine, kasutades maismaatransporti või õhutransporti.

„Rhenus Logistics” hästitoimiv logistiline infrastruktuur tagab meretranspordiga teostatavate kaubavedudega seotud küsimuste operatiivse lahendamise. Kvaliteetsete teenuste tagamiseks on klientide vajadused ja soovid meie jaoks oluliseks kriteeriumiks. „Rhenus Logistics” hoolitseb selle eest, et Teie veosed/kaubad jõuaksid turvaliselt ja õigeaegselt sihtkohta.

Seite drucken

Kontakt

EE Contact Margin SAF EE

Details
captcha

Kontakt

Rhenus Logistics OÜ

Kuma tee 1, Peetri küla, Rae vald,
EE-75312 Harjumaa,
Estonia
Phone: +372 699 04 82
Fax: +372 699 04 82
info@ee.rhenus.com