Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Prístavná logistika

Doma na riekach aj oceánoch

Zasielateľské služby tradične hrali v Rhenuse významnú úlohu. Naše logistické služby sme spustili na rieke Rýn – a naša spoločnosť stále používa latinskú verziu názvu tejto rieky. Podnikateľské územie prístavnej logistiky sa vyvinulo na odborníka pre projektovanie, riadenie a prevádzkovanie medzinárodného dodávateľského reťazca. Toto sa netýka iba vodných ciest, ale taktiež krátkych morských a medzikontinentálnych námorných služieb. 

Námorné prístavy a vnútroštátne vodné prístavy ponúkajú dôležité prepojenia – oba pre regionálne a globálne toky komodít vo vzťahu k prekládkam, skladovaniu a ďalším transportom – či už obsahujú surové materiály alebo hotové výrobky, kontajnerové alebo objemné komodity. Prepravujeme Vaše výrobky po vode s využitím našich vlastných zariadení, najmä našich prístavných terminálov, vrátane našich partnerov po celom svete; taktiež vieme zorganizovať potrebné vyzdvihnutie a finálne dodanie prebieha mimo prístavnej hrádze. Podnikateľské územie prístavnej logistiky sa v súčasnosti tiahne cez celú skupinu. 

Využívanie našich aktív pre Vaše úlohy

Projektové riadenie je iba jeden príklad odvetvia, že naše jednotlivé podniky a ich pobočky spolupracujú. Zbierame naše skúsenosti a odborné znalosti prostredníctvom podnikových jednotiek, aby sme mohli poskytovať medzinárodný dodávateľský manažment. Ale projektové logistické úlohy predstavujú iba malý výber z rozsahu riešení, pretože dokážeme zastrešiť každé odvetvie počínajúc od podnikania s energiou cez textilný a elektronický priemysel a zároveň automobilových výrobcov s našim multi-modálnym a podporným prístupom. 

Mnoho služieb s pridanou hodnotou, ktoré sú vo svojej podstate veľmi odlišné,  kompletizujú naše portfólio služieb v Rhenus Port Logistics. Prevádzkujeme vlastnú pílu na drevo a drevené produkty a pôsobíme ako sprostredkovatelia pre čistenie lodí. Colné služby sú taktiež časť našich všestranných logistických služieb – alebo tiež výrobná logistika v energetike a odstraňovanie alebo recyklácia materiálov, ktoré viac nie sú potrebné.

Seite drucken

Contact

Rhenus Logistics, s.r.o.

Orechová 2/B
922 10  Trebatice
Slovakia
Tel: +421-33-7760 111
Fax: +421-33-7760 224
E-mail: rhenus@sk.rhenus.com