Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

  • Value Addes Services

Služby s pridanou hodnotou

Služby s pridanou hodnotou neodmysliteľne patria k logistickým službám. Snažíme sa splniť Vaše požiadavky, preto ponúkame služby s pridanou hodnotou podľa Vašich požiadaviek.

Služby s pridanou hodnotou v našej krajine:

 

  • prebaľovanie tovarov
  • vytváranie multi-packov
  • skladanie a kompletizácia reklamných materiálov
  • dodatočné poisťovanie prepravovaných tovarov podľa požiadaviek zákazníka
  • vlastné oddelenie colnej deklarácie

Automobilový priemysel – so silným logistickým partnerom

Slovensko je veľký producent automobilov v Európe, pretože veľké zahraničné automobilové spoločnosti majú svoje závody centralizované v našej krajine a toto nám otvára možnosť na spoluprácu s týmto priemyslom.

Rhenus na Slovensku má rozsiahle poznatky a skúsenosti v automobilovom odvetví. Pre automobilový priemysel zaisťujeme logistické a prepravné služby a dodanie tovarov "just in time". S našimi modernými IT riešeniami a vysokou kvalitou štandardov sme silným logistickým partnerom pre našich zákazníkov. 

Potravinový priemysel – s najlepšou starostlivosťou

Jedlo je jednou z najdôležitejších vecí v našom živote. My, v Rhenus Logistics, to vieme a tak zaobchádzame s týmito produktmi s najlepšou starostlivosťou.

Naši zákazníci si môžu byť istí, že ich produkty budú skladované a prepravované bezpečne na správne miesto. Naše skladové zariadenie je prispôsobené pre skladovanie potravinových výrobkov a naši zamestnanci vlastnia potravinové preukazy, ktoré ich oprávňujú pre prácu s potravinovými produktmi.

Sklad pre potravinové výrobky je teplotne kontrolovaný a od ostatných častí skladu oddelený.

Rhenus na Slovensku pracuje na základe HACCP certifikátu platného pre prepravu a skladovanie potravinových tovarov.

Farmaceutický priemysel a starostlivosť o zdravie

Ľudia prichádzajú do kontaktu s farmaceutickými produktmi a produktmi pre starostlivosť o zdravie každý deň. Spoločnosť Rhenus má spoľahlivé vedomosti a odborné znalosti, aby mohla riadiť prepravy vo farmaceutickom priemysle a priemysle v starostlivosti o zdravie s dôverou a precíznosťou. 

Pri tomto type tovaru kladieme dôraz na najvyšší štandard hygieny a čistoty ako v sklade, tak aj vo vozidlách, ktoré prepravujú farmaceutické výrobky a výrobky pre starostlivosť o zdravie. Teploty v sklade musia byť prísne kontrolované na dennej báze a výrobky sú skladované s najvyššou starostlivosťou. 

Prepravujeme farmaceutické výrobky a dialyzačné zariadenia do nemocníc a tiež k zákazníkom priamo domov vo všetkých častiach Slovenska.

Chemický priemysel – Špecialisti pre Vaše produkty

Rhenus Logistics na Slovensku patrí  do silnej logistickej skupiny nazývanej Rhenus Group. Sme hrdí na to, že sme súčasťou tejto skupiny, pretože môžeme ponúknuť našim zákazníkom veľkú rozmanitosť služieb.

S naším vysoko štandardizovanými a kvalitne vybavenými skladovými sekciami, nie iba pre produkty chemického charakteru, sme jednou z vedúcich logistických spoločností na Slovensku, ktoré môžu ponúknuť tieto služby.

Kladieme veľký dôraz na individuálny prístup a Vaše požiadavky spracujeme tak, aby splnili Vaše predstavy.

Naši, na pravidelnej báze školení a skúsení zamestnanci sa zodpovedne postarajú o Vaše tovary. 

Seite drucken

Contact

Rhenus Logistics, s.r.o.

Orechová 2/B
922 10  Trebatice
Slovakia
Tel: +421-33-7760 111
Fax: +421-33-7760 224
E-mail: rhenus@sk.rhenus.com